دانلود مقاله بررسي راهکارهاي عملي جهت بهبود کارايي کندانسور و تاثير آن بر توليد واحد يک بخار نيروگا


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي راهکارهاي عملي جهت بهبود کارايي کندانسور و تاثير آن بر توليد واحد يک بخار نيروگاه شهيد مدحج(زرگان) تحت pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي راهکارهاي عملي جهت بهبود کارايي کندانسور و تاثير آن بر توليد واحد يک بخار نيروگاه شهيد مدحج(زرگان) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي راهکارهاي عملي جهت بهبود کارايي کندانسور و تاثير آن بر توليد واحد يک بخار نيروگاه شهيد مدحج(زرگان) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي راهکارهاي عملي جهت بهبود کارايي کندانسور و تاثير آن بر توليد واحد يک بخار نيروگاه شهيد مدحج(زرگان) تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: 3
چکیده:
کندانسور نیروگاه زرگان تحت فشار خلاء به اندازه 0/898bar کار می کند. عدم کارایی مناسب کندانسور تاثیر مستقیمی بر تولید سیکل واحد بخار دارد . از مشکلات موجود در کندانسور نیروگاه می توان به بالابودن میزان خوردگی لوله ها و نشتی آب و همچنین بحث رسوب گرفتگی اشاره کرد. بعد از مشخص شدن نشتی، لوله های مورد نظر مسدود می شوند که این کار باعث کاهش سطح انتقال حرارت و بر هم خوردن خلاء و در نتیجه منجر به کاهشراندمان واحد بخار می شود. همچنین این مشکلات باعث کاهش دوره زمانی سرویس کندانسور و در نتیجه افزایش هزینه ها می باشد. این مشکلات باعث کاهش تولید در واحد شماره یک بخار نیروگاه شهید مدحج از 145 مگاوات تا حدود 40 مگاوات شده است. هدف ازارائه این طرح پژوهشی یافتن راهکارهایی عملی جهت بهبود عملکرد کندانسور و افزایش عمر و راندمان آن میباشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 15:01 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله بررسي امکان حذف اورانيوم از کانسنگ آنومالي 2 معدن ساغند به روش ليچينگ اسيدي تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي امکان حذف اورانيوم از کانسنگ آنومالي 2 معدن ساغند به روش ليچينگ اسيدي تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي امکان حذف اورانيوم از کانسنگ آنومالي 2 معدن ساغند به روش ليچينگ اسيدي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي امکان حذف اورانيوم از کانسنگ آنومالي 2 معدن ساغند به روش ليچينگ اسيدي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي امکان حذف اورانيوم از کانسنگ آنومالي 2 معدن ساغند به روش ليچينگ اسيدي تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم معدنی
تعداد صفحات: 7
چکیده:
در این تحقیق امکان حذف اورانیوم از کانسنگ آهن آنومالی شماره 2 معدن ساغند مورد بررسی قرار گرفته است. در منطقه ساغند، اورانیوم به عنوان ماده معدنی ارزشمند حاوی مقادیر فراوانی آهن (مگنتیت) می باشد. بنابراین ضرورت دارد که همراهی و وابستگی اورانیوم با آهن مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا آنالیز کمی و کیفی شامل مطالعات کانیشناسی، مقاطع نازک و آنالیز شمیایی بر روی نمونه های سنگ آهن منطقه جهت حذف و جداسازی اورانیوم به عنوان کانسار هدف مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق هدف تولید کنسانترهای با کمترین مقدار اورانیوم می باشد، نمونه خوراک با میزان اکسیدآهن و اورانیوم به ترتیب برابر با 46/3 درصد، 420ppm ابتدا مورد مطالعه کانی شناسی قرارگرفت تا نحوه درگیری کانی های مختلف شناسایی گردد و با استفاده از پارامترهایی موثر فرآیند جدایش مورد بررسی قرار گرفت. به منظور جدایش حداکثری اورانیوم از کانسنگ آهن روش لیچینگ اسیدی با بررسی پارامترهای موثر در تست های مختلف اعمال گردید که بازیابی اورانیوم تا 97/42 درصد افزایش یافت و آنچه که در نهایت پیشنهاد گردید استفاده از لیچینگ اسیدی در نقطه بهینه بدست آمده که تنها حدود 11ppm از اورانیوم وارد پسماندهای حاصل از لیچینگ گردید.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 14:58 ] [ علی ]

[ ]

دانلود بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و يادگيري سازماني با مديريت دانش کارمندان آموزش و پرورش سنندج ت


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و يادگيري سازماني با مديريت دانش کارمندان آموزش و پرورش سنندج تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و يادگيري سازماني با مديريت دانش کارمندان آموزش و پرورش سنندج تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و يادگيري سازماني با مديريت دانش کارمندان آموزش و پرورش سنندج تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و يادگيري سازماني با مديريت دانش کارمندان آموزش و پرورش سنندج تحت pdf :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش میان کارمدان آموزش و پرورش شهر سنندج در سال 29-39 بوده است . این بررسی به روش توصیفی ازنوع همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارمندان آموزش و پرورشبوده است که تعداد 231 نفر بودند ، برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری ساده و با روش کوکران انتخاب شدند . جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه فرهنگ سازمانی با پایایی0/89 یادگیری سازمانی باپایایی 0/88 مدیریت دانش با پایایی0/86 بهره گرفته شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره به شیوه گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است . نتایج حاصله نشان داد که : بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد. بین ابعاد فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد . بین ابعاد یادگیری سازمانی و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 6 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 14:56 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله بررسي و رتبه بندي موانع ارتقاي شغلي زنان به سطوح مختلف مديريتي در سازمان هاي دولتي منط


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي و رتبه بندي موانع ارتقاي شغلي زنان به سطوح مختلف مديريتي در سازمان هاي دولتي منطقه غرب مازندران تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي و رتبه بندي موانع ارتقاي شغلي زنان به سطوح مختلف مديريتي در سازمان هاي دولتي منطقه غرب مازندران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي و رتبه بندي موانع ارتقاي شغلي زنان به سطوح مختلف مديريتي در سازمان هاي دولتي منطقه غرب مازندران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي و رتبه بندي موانع ارتقاي شغلي زنان به سطوح مختلف مديريتي در سازمان هاي دولتي منطقه غرب مازندران تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
تعداد صفحات: 12
چکیده:
در سال های اخیر افزایش کمی حضور زنان در سازمان ها با بهبود کیفی منزلت و جایگاه آنان همراه نبوده، و از این رو نیروی عظیم و خلاق که نیمی از صاحبان تفکر و اندیشه به شمار می روند، در سطوح مدیریتی بهره چندانی گرفته نمی شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی و رتبه بندی موانع ارتقای شغلی زنان به سطوح مختلف مدیریتی در سازمان هایدولتی منطقه غرب مازندران است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بوده است جامعه آماری اینتحقیق عبارتند از: کلیه زنان کارمند سازمان های دولتی غرب استان مازندران می باشند. تعداد این افراد درمجموعه برابر استفاده شده است که تعداد 350 نفر از طریق «جرسی و مورگان» با 183 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات متغیرها از پرسشنامه استاندارد 27 سوالی موانع حضور زنان در پست های مدیریتی استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی واستنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 8/. است در نتیجه پایایی پرسشنامه تأیید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفت و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون t آزمون کولموگروف– اسمیرنف وآزمون فریدمن برای رتبه بندی موانع ارتقای شغلی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که بین موانع فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و سازمانی با حضور زنان به سطوح مختلف مدیریتی در سازمان های دولتی منطقه غرب مازندران رابطه معناداری وجود دارد. از نظر رتبه بندی موانع فرهنگی، سازمانی، فردی، اجتماعی و سیاسی به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را کسب نمودند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 14:54 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله بررسي فرآيند تصفيه پسابهاي صنعتي توسط روش گياه پالايي تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي فرآيند تصفيه پسابهاي صنعتي توسط روش گياه پالايي تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي فرآيند تصفيه پسابهاي صنعتي توسط روش گياه پالايي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي فرآيند تصفيه پسابهاي صنعتي توسط روش گياه پالايي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي فرآيند تصفيه پسابهاي صنعتي توسط روش گياه پالايي تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: 10

چکیده:

آلودگیهای جهان به فلزاتسنگین و مواد ضدزیست 1 و توسعهی فناوریهای گیاهپالایی 2، استفاده از روشهای رفع آلودگی مبتنی برگیاهان را مورد توجه قرار دادهاست. استفاده از این فناوریها در حال حاضر برای زیرمجموعههایی از آلودگیها همچون ارسنیک وجود دارد. آلودگیهای موجود که دارای جیوه، ارسنیک، کروم و روی هستند با این فناوریها جذب گیاه شده و حتی امکان بازیافت فلزات گرانبهایی مثل طلا نیز پس از جذب وجود خواهد داشت. واژهی گیاهپالایی (آلایشزدایی گیاهی) در واقع استفادهی مهندسی از گیاهان سبز شامل گونههای علفی و چوبی برای برداشت مواد آلاینده از آب و خاک یا کاهش خطرات آلایندههای محیطزیست نظیر فلزاتسنگین، عناصر کمیاب، ترکیبات آلی و مواد رادیواکتیو است. هدف از کاربرد این فناوری، افزایش انتقال آلایندهها از خاک به بخشهای هوایی گیاه است، به گونهای که با هر بار محصولدهی، بیشترین میزان آلایندهها از محیط خاک خارج شود.در این مقاله به بررسی فرآیند تصفیه پسابهای صنعتی توسط این روش پرداخته شده و مزایا و محدودیتهای آن تشریح می گردد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 14:52 ] [ علی ]

[ ]

دانلود بررسي عوامل موثر بر احساس امنيت گردشگران: مطالعه موردي گردشگران شهرستان سرعين تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي عوامل موثر بر احساس امنيت گردشگران: مطالعه موردي گردشگران شهرستان سرعين تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي عوامل موثر بر احساس امنيت گردشگران: مطالعه موردي گردشگران شهرستان سرعين تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي عوامل موثر بر احساس امنيت گردشگران: مطالعه موردي گردشگران شهرستان سرعين تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي عوامل موثر بر احساس امنيت گردشگران: مطالعه موردي گردشگران شهرستان سرعين تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

گردشگری در عصر حاضر به عنوان صنعت بدون دود، توانمندی ها و طرفداران بسیاری دارد. رشد قابلتوجه و چشمگیر گردشگری در پنجاه سال گذشته نشان دهنده اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی اینپدیده است. شهرت یک منطقه، از نظر امنیت عمومی و برخورداری از نیروی پلیس صادق و کارآمد در توسعهآن منطقه، یک مزیت محسوب می شود. نرخ بالای فحشا و استعمال مواد مخدر نیز برای برخی جهانگردانمانع محسوب می شود. ثبات سیاسی یک منطقه، اگرچه به خودی خود جاذبه نیست، درک عمومی ثباتسیاسی، خواه واقعیت داشته باشد یا نه، برای بازارهای بالقوه جهانگردی، یک عامل مهم در جذب جهانگرد بهشمار می رود. به طور کلی ملاک احساس امنیت در گردشگری، احساس امنیت توسط گردشگران است. بهعقیده بسیاری از کارشناسان، وجود امنیت در یک جامعه به همان اندازه مهم است که احساس امنیت در آنجامعه و چه بسا احساس امنیت در جامعه مهم تر از وجود امنیت است، چر ا که واکنش های فرد در جامعهبستگی به میزان دریافت او از امنیت دارد. بر این اساس تا زمانی که از نظر فرد، امنیت در جامعه وجودنداشته باشد، پس احساس امنیت نیز نخواهد کرد. تا زمانی که گردشگران در جاذبه ها ی گردشگری ، محلخرید، وسایل حمل و نقل، مکان های عمومی، خیابان و ... احساس آرامش نداشته باشند، مسلما احساسامنیت نیز نخواهندکرد. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت گردشگران شهرستان سرعینمی باشد لذا پژوهش حاضر از حیث روش پیمایشی، نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر زمانی مقطعیمی باشد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. و برای تجزیه تحلیل دادهها از نرم افزار spss استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عملکرد نیروهای پلیس و فرهنگ مردم بومی رابطه معناداری با احساس امنیت گردشگران دارد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 10 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 14:50 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله استفاده از پودر ميو ه ي کارلا و دو آنتي بيوتيک در جيره جوجه هاي گوشتي و تاثير آنها بر


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استفاده از پودر ميو ه ي کارلا و دو آنتي بيوتيک در جيره جوجه هاي گوشتي و تاثير آنها بر طول قسمت هاي مختلف روده باريک در جوجه هاي گوشتي تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استفاده از پودر ميو ه ي کارلا و دو آنتي بيوتيک در جيره جوجه هاي گوشتي و تاثير آنها بر طول قسمت هاي مختلف روده باريک در جوجه هاي گوشتي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله استفاده از پودر ميو ه ي کارلا و دو آنتي بيوتيک در جيره جوجه هاي گوشتي و تاثير آنها بر طول قسمت هاي مختلف روده باريک در جوجه هاي گوشتي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استفاده از پودر ميو ه ي کارلا و دو آنتي بيوتيک در جيره جوجه هاي گوشتي و تاثير آنها بر طول قسمت هاي مختلف روده باريک در جوجه هاي گوشتي تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: 5
چکیده:
این پژوهش با هدف مقایسه اثر گیاه دارویی کارلا با پادزیست های تجاری به منظور چگونگی عملکرد آنها بر فراسنجه های خونی و چربی درون شکمی انجام شد 240 قطعه جوجه گوشتی ماده یک روزه (سویه کاب 500) در قالب طرح کاملا تصادفی بین 4 تیمار با 4 تکرار و هر تکرار شامل 15 قطعه جوجه به کار رفتند. تیمارهای آزمایشی شامل 1) جیره شاهد (بدون پودر میوه کارلا و پادزیست) ، 2) جیره شاهد+0/3 درصد پودر میوه کارلا، 3) جیره شاهد+25 گرم در تن پادزیست نئومایسین سولفات ، 4) جیره شاهد + 25 گرم در تن پادزیست اکسی تتراسایکلین بودند نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از این سه تیمار تاثیر معنی داری بر قسمت های مختلف روده باریک نداشت.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 14:48 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله بررسي عملکرد لرزه اي سازه هاي تاريخي ايران تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي عملکرد لرزه اي سازه هاي تاريخي ايران تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي عملکرد لرزه اي سازه هاي تاريخي ايران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي عملکرد لرزه اي سازه هاي تاريخي ايران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي عملکرد لرزه اي سازه هاي تاريخي ايران تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
تعداد صفحات: 8
چکیده:
بناهای تاریخی تاریخی فرهنگی وهویت ملی است که باید سالها حفظ شود تا آیندگان نیز از وجود آنها و سرگذشت هویتی و ملی آنها تجربه ها بیاموزند و درحقیقت گذشته زنده را به نسلهای آینده نشان دهند دراین تحقیق سعی می شود تا با دسته بندی سازه های تاریخی براساس مصالح و شکل معماری آنها دسته بندی انواع خرابی ههای رخ داده براثر زلزله بررسی روابط بین قدرت و شدت زلزله با میزان خسارت دراینسازه ها و ارایه نمودار سطح خسارات درراستای معرفی معیاری مناسب برای کنترل سطح عملکرد این دسته از سازه ها گامی موثربرداشت.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 10 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 14:46 ] [ علی ]

[ ]

دانلود پيش بيني خلاقيت کارکنان در چهارچوب ابعاد رهبري تحول گرا تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود پيش بيني خلاقيت کارکنان در چهارچوب ابعاد رهبري تحول گرا تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پيش بيني خلاقيت کارکنان در چهارچوب ابعاد رهبري تحول گرا تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پيش بيني خلاقيت کارکنان در چهارچوب ابعاد رهبري تحول گرا تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پيش بيني خلاقيت کارکنان در چهارچوب ابعاد رهبري تحول گرا تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و علوم انساني

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف دانلود پيش بيني خلاقيت کارکنان در چهارچوب ابعاد رهبري تحول گرا تحت pdf در دانشگاه ارومیه انجام شد. روش پژوهشتوصیفی از نوع همبستگی است، جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه به تعداد 530 نفر بودند که با استفاده از فرمولکوکران 223 نفر به روش نمونه گیری تصادمی طبقه ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامههای استاندارد رهبری تحولگرای باس و آولیو (2000) و مقیاس سنجش خلاقیت رندسیپ (1979) استفاده شد. پس از یک مطالعهمقدماتی روی یک نمونه 30 نفری، ضریب پایایی دو پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد که به ترتیب برای رهبری تحولگرا0/92 و برای خلاقیت کارکنان 0/91 بدست آمد داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه ها در دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه به روش همزمان) براساس مرضیه های پژوهش تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد بین رهبری تحولگرا و ابعاد آن با خلاقیت کارکنانهمبستگی مثبت و معناداری وجود دارد علاوه برای نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین ابعاد رهبری تحولگرا، نفوذ آرمانی(=0/33)، ترغیب ذهنی (=0/56) انگیزش الهام بخش (=0/49) و ملاحظه فردی (=0/23) می توانند به طور مثبت و معنی داری خلاقیت کارکنان را پیش بینی کنند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 8 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 14:44 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله استفاده از پلي پيرول به عنوان سنسور گاز آمونياک با استفاده از تغييرات باند گپ به روش ش


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استفاده از پلي پيرول به عنوان سنسور گاز آمونياک با استفاده از تغييرات باند گپ به روش شبيه سازي مولکولي تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استفاده از پلي پيرول به عنوان سنسور گاز آمونياک با استفاده از تغييرات باند گپ به روش شبيه سازي مولکولي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله استفاده از پلي پيرول به عنوان سنسور گاز آمونياک با استفاده از تغييرات باند گپ به روش شبيه سازي مولکولي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استفاده از پلي پيرول به عنوان سنسور گاز آمونياک با استفاده از تغييرات باند گپ به روش شبيه سازي مولکولي تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: 7

چکیده:

آمونیاک مهمترین ترکیب هیدروژنی ازت است که می تواند سبب تحریکات دستگاه تنفسی، پوست و چشم شده و با آسیب رساندن به ششها سبب مرگ شود، بنابراین شناسایی آن حائز اهمیت می باشد. در این کار پژوهشی پلی پیرول با تعداد مونومر 16 در حالت دوپه شده و در حالت بعد از تماس با گاز آمونیاک در نظر گرفته شده و با نرم افزار گوسین 2003 با تابعیت HF و سر پایه g 3-21 بهینه سازی شد. تغییرات باند گپ(فاصله بین اوربیتالهای HOMO و LUMO) در حالت دوپه شده و بعد از تماس با گاز آمونیاک نشان دهنده حساسیت روش است در این کار پژوهشی انجام گرفته حساسیت روش 4،23 درصد محاسبه شد که با افزایش طول زنجیر و واحد دوپه شده حساسیت بالاتر هم خواهد رفت.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 14:42 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]