دانلود مقاله بررسي تاثير کم آبياري بر عملکرد و افزايش بهره وري آب در نخليات خرما آبادان تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تاثير کم آبياري بر عملکرد و افزايش بهره وري آب در نخليات خرما آبادان تحت pdf دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تاثير کم آبياري بر عملکرد و افزايش بهره وري آب در نخليات خرما آبادان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تاثير کم آبياري بر عملکرد و افزايش بهره وري آب در نخليات خرما آبادان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تاثير کم آبياري بر عملکرد و افزايش بهره وري آب در نخليات خرما آبادان تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران
تعداد صفحات: 24
چکیده:
تجارب نشان می دهد که کمبود آب در طبیعت، خصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک، همواره با کاهش کیفیت آب همراه است. لذا این تحقیق به منظور تعیین کارایی مصرف آب در کم آبیاری برای نخلیات خرما آبادان و بکارگیری آن در برنامه ریزی مدیریت آبیاری در منطقه خشک و نیمه خشک، در سال زراعی 92-1391 اجرا گردید. قالب طرح چهار سطح آبیاری (I1، I2، 13، 14 به ترتیب معادل 50، 75، 100، I25 درصد نیاز گیاه)، به عنوان تیمارها بود که در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر تنش آبی بر روند تغییرات کارایی مصرف آب در کلیه تیمارها بدین صورت است که برای تیمارهای با حداکثر تنش آبی (I1 یعنی تامین 50 درصد نیاز آبی) مقدار کارایی مصرف آب حداقل بوده اما در تیمار I2 (تامین 75 درصد نیاز آبی گیاه) مقدار آن در کلیه تیمارها به حداکثر خود رسیده است. علت افت زیاد (32 درصدی) در کارایی مصرف آب تیمار I1 نسبت به I2 به این دلیل است که تنش آبی در تیمار I1 به قدری زیاد است که گیاه نمی تواند روند رشد طبیعی خود را طی کند بنابراین کاهش محصول زیادی داشته و چون میزان محصول در صورت کسر (فرمول WUE) قرار می گیرد لذا سبب افت شدید کارایی مصرف آب در تیمار I1 نسبت به تیمار I2 گردیده است. تیمار S1I2 دارای بیشترین WUE برابر با 78/0 کیلوگرم در مترمکعب می باشد و چون تیمار I2 یک تیمار کم آبی محسوب می شود بنابراین می توان نتیجه گرفت که کارایی مصرف آب در تیمارهای کم آبیاری (با سطح 75 درصد نیاز آبی گیاه) بالاتر از تیمارهایی است که مقدار آب کاربردی آنها بیشتر است. نتایج همچنین نشان داد که هر چه مقدار آب کاربردی (باران + آبیاری) کمتر باشد پتانسیل برای تخلیه رطوبت توسط گیاه بیشتر می شود این موضوع نیز خود یکی از دلایل بالابودن کارایی مصرف آب در کم آبیاری ها است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 12 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 15:42 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي آزمون يادگيري شنوايي – کلامي ري در سالمندان تحت p


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي آزمون يادگيري شنوايي – کلامي ري در سالمندان تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي آزمون يادگيري شنوايي – کلامي ري در سالمندان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي آزمون يادگيري شنوايي – کلامي ري در سالمندان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي آزمون يادگيري شنوايي – کلامي ري در سالمندان تحت pdf :

دانلود مقاله ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي آزمون يادگيري شنوايي – کلامي ري در سالمندان تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) از صفحه 56 تا 64 منتشر شده است.
نام: ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی – کلامی ری در سالمندان
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون یادگیری شنوایی – کلامی ری
مقاله حافظه
مقاله یادگیری
مقاله سالمندی
مقاله آلزایمر
مقاله روان سنجی
مقاله ایران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی – کلامی ری(RAVLT) در جمعیت سالمندان بود.
روش: 250 سالمند سالم و 100 سالمند مبتلا به دمانس آلزایمر در دامنه سنی 60 تا 80 سال كه به روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی برگزیده شده بودند، بر پایه آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی، آزمون یادگیری شنوایی – كلامی ری و معیارهای تشخیصی
DSM-IV ارزیابی شدند.
یافته ها: در تعیین روایی همگرا، بین نتایج آزمون ری در چهار مرحله میانگین، یادآوری بی درنگ، یادآوری تاخیری و بازشناسی، و امتیاز زیرآزمون حافظه منطقی وکسلر، همبستگی مثبت معنی دار دیده شد (r=0.346، P<0.001). بررسی روایی تفکیکی با مقایسه امتیازات آزمون بین دو گروه سالمندان سالم و مبتلا به دمانس آلزایمر، تفاوت معنی دار یافته های آنها را در کلیه مراحل آزمون نشان داد (P<0.001). با رسم منحنی راک، حساسیت بالای %89 و ویژگی بالای %81 در مراحل مختلف آزمون به دست آمد (P<0.001). به كمك فرمول یو دنس، نقطه برش 25 تا 65 برای بخش های گوناگون آزمون تعیین گردید.
نتیجه گیری: نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی- کلامی ری از روایی و پایایی خوبی برخوردار است و با توجه به نقاط برش تعیین شده، می تواند برای ارزیابی و اظهارنظر نسبت به وضعیت حافظه کوتاه مدت و عملکرد یادگیری در سالمندان، و شناسایی افراد مبتلا به دمانس آلزایمر به كار برده شود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 13 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 15:40 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله مديريت پسماندهاي کشاورزي تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مديريت پسماندهاي کشاورزي تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مديريت پسماندهاي کشاورزي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مديريت پسماندهاي کشاورزي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مديريت پسماندهاي کشاورزي تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: 11
چکیده:
پسماندهای کشاورزی به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی از قبیل فضولات، لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان) و محصولات کشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف گفته می شود. مراحل مدیریتی در پسماندهای کشاورزی شامل جلوگیری از تولید، کاهش در مبداء، استفاده مجدد، بازیافت، کمپوست و دفع می باشد. . از مهمترین روشهای مدیریتی به عمل آمده در این زمینه می تواند شامل استفاده از پسماندهای کشاورزی در تولید محصولات دارویی و آرایشی، تهیه خوراک انسان، خوراک دام و تولید کود باشد. در فرایند توسعه صنعتی – اقتصادی استفاده از پسماندها و بازیافت آنها به محصولات با ارزش یک امر ضروری است . با توجه به اینکه بازیافت پسماندهای کشاورزی می تواند نیاز کشور به واردات برخی کالاها را برطرف نموده و موجب ایجاد یک محیط زیست سالم گردد، این مطالعه بصورت مروری با هدف بررسی روشهای مدیریت پسماندهای کشاورزی با تاکید بر بازیافت و استفاده مجدد، انجام گردید.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 14 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 15:37 ] [ علی ]

[ ]

دانلود تاثير ديدگاه هاي گردشگري نوين در توسعه گردشگري روستايي ايران تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تاثير ديدگاه هاي گردشگري نوين در توسعه گردشگري روستايي ايران تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تاثير ديدگاه هاي گردشگري نوين در توسعه گردشگري روستايي ايران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تاثير ديدگاه هاي گردشگري نوين در توسعه گردشگري روستايي ايران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تاثير ديدگاه هاي گردشگري نوين در توسعه گردشگري روستايي ايران تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش بين المللي و پنجمين همايش ملي گردشگري، جغرافيا و محيط زيست پايدار

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

گردشگری روستایی در دنیای امروز یکی از بخشهای مهم فعالیتهای اقتصادی محسوب می گردد. این فعالیت مهم اقتصادی از دیدگاههای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. بعضی آن رابه عنوان بخشی از بازار گردشگری می شناسند و عده ای نیز آن راسیاستی برای توسعه روستایی قلمداد می کنند. سوال این است که گردشگری روستایی چه نقش و اثری در توسعه روستایی و توسعه روستایی پایدار دارد؛در دهه پایانی قرن بیستم بسیاری از برنامه ریزان اجتماعی _ اقتصادی در کشورهای اروپایی گردشگری راروشی مطمئن با چشم اندازی بسیار روشن برای توسعه روستاها بویژه محرومترین آنها معرفی کرده اند. مطالعات انجام شده در کشورهای فرانسه، اتریش، سوییس، انگلستان، ایرلند، تایلند و ژاپن نشان می دهد که گردشگری روستایی بسرعت در اقتصاد روستایی رشد کرده و مکمل فعالیتهای کشاورزی شده است. ماهیت صنعت گردشگری ایجاد اشتغال و درامد، متنوع سازی اقتصاد، مشارکت اجتماعی و استفاده از منابع محلی است. از آنجا که بخش اعظم مشکلات عقب ماندگی و توسعه نیافتگی روستایی نیز به فقدان این صنعت برمی گردد، گردشگری روستایی با حل مسائل و مشکلات فوق می تواند به توسعه روستایی کمک نماید


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 10 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 15:35 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله امامت و عدالت تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله امامت و عدالت تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله امامت و عدالت تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09143164059 تماس بگیرید

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله امامت و عدالت تحت pdf

امامت و عدالت  
1 – امامت؛ نیاز بشریت  
2 – نادر بودن دولت امامت  
3 – آفرینش و قوانین تکوینى و تشریعى  
4 – امامت، تابع قوانین تشریع و تکوین  
5 – استضعاف امامت  
6 – ره‏آورد استضعاف  
7 – انواع حاکمیت  
8 – انواع طاغوت‏ها  
9 – دموکراسى؛ فراگیرترین حاکمیت امروز  
10 – دموکراسى یا حاکمیت هوس جمعى  
11- امامت و حاکمیت عدالت  
12 – دموکراسى؛ در چالش با امامت  
13 – راه عدالت  
14 – ظهور عدالت  

امامت و عدالت

اشاره : غیبت و ظهور، ازپدیده‏هاى پررمز و راز، و در عین حال پر جاذبه تاریخ است. در چرایى غیبت صحبت‏هاى فراوانى شده است و در باره زمان ظهور و شرایط آن سخن‏هاى گوناگونى گفته شده است. در این نوشتار برآنیم تا یکى از پیش ‏شرط هاى ظهور را که کم‏تر و یا اصلا به آن توجهى نشده است، مورد بررسى قرار دهیم. این پیش شرط عبارت است از این که عدالت، گفتمان بشر قرار گیرد. چیزى که هم اکنون شاهد آن نیستیم

1 – امامت؛ نیاز بشریت

»امامت« در تفکر شیعى، یعنى زمامدارى و اداره امور بشر در راستاى هدایت الهى. انسان به معنى عام کلمه هیچ‏گاه از وجود راهبر و راهنما بى‏نیاز نبوده و نیست.1 و به همین جهت زمین هیچ‏گاه از حجت خداوند خالى نبوده، نیست و نخواهد بود. اولین انسان روى زمین، حجت خداوند بوده است و آخرین انسان نیز حجت خداوند خواهد بود. از زمان حضرت آدم(ع) تا کنون، همواره زمین از حجت خداوند بهره‏مند بوده است.2 هر جا انسان یافت شود، امام و حجت خداوند وجود خواهد داشت، حتى اگر تعداد انسان‏ها به حدّ تشکیل یک جامعه نرسد.3 بنابر این، پیش از انسان و همراه انسان‏ها و پس از آنها، حجت خداوند وجود خواهد داشت

2 – نادر بودن دولت امامت

تاریخ بشر از آغاز تاکنون، به ندرت شاهد تشکیل »دولت امامت« بوده است. هرچند خداوند براى اداره امور بشر، طرح امامت را ارائه کرده است، اما در عمل کمتر این امر تحقق پیدا کرده است. شاید دولت امامت در طول تاریخ انگشت شمار باشد. این خود جاى سؤال دارد که اگر امامت نیاز بشریت است، چرا دولت امامت، به ندرت تشکیل شده است؟

3 – آفرینش و قوانین تکوینى و تشریعى

جواب پرسش فوق را از اینجا آغاز مى‏کنیم که در نظام آفرینش انسان، دو گونه قانون وجود دارد: قوانین تکوین و قوانین تشریع. خداوند متعال وظایف و تکالیفى را براى بشر در نظر گرفته است که »شریعت« نامیده مى‏شود. هرچند قوانین شریعت، مسؤلیت‏آور است و انسان باید در برابر آن پاسخگو باشد. اما نظام آفرینش را خداوند به گونه‏اى تنظیم، طراحى و برنامه‏ریزى عامل اصلى ستم، چیزى است که هم در حاکمیت سلطان (نظام‏هاى سلطنتى) وجود دارد و هم در حاکمیت مردم (نظام‏هاى دموکراتیک). از دیدگاه دین منشأ ظلم و ستم، هواى نفس است. هوس آدمى، کارخانه تولید ظلم است

نکرده که بشر ناخواسته و به اجبار هر چه را در شریعت آمده است، عمل کند. بلکه به بشر اختیار و حق انتخاب داده است.5 انسان »مى‏تواند« انتخاب کند و شریعت را برنگزیند. این امکان در نظام آفرینش انسان قرار داده شده که اگر بشر خواست راهى غیر از راه خدا را برگزیند، خواست او در عمل انجام شود. پس هرچند شرعاً موظف به انجام قوانین شریعت است، اما تکویناً مجبور به پذیرش شریعت نیست، بلکه باید خود انتخاب کند و برگزیند

4 – امامت، تابع قوانین تشریع و تکوین

امامت نیز تابع همین دو دسته از قوانین تشریع و تکوین است. امامت از قوانین شریعت است و لذا بشر به پیروى آن موظف است و درباره آن باید پاسخگو باشد. اما به حکم تکوین، حاکمیت یافتن امامت و تشکیل دولت امامت، اجبارى و به صورت تکوینى صورت نمى‏پذیرد، بلکه بر اساس آن چه در شماره 3 گفتیم، انسان باید آن را انتخاب کند و در راه استقرار دولت امامت تلاش نماید

5 – استضعاف امامت

اگر بشر به وظیفه خود درقبال امامت عمل نکند، پدیده »استضعاف امامت« پیش مى‏آید. استضعاف امامت یعنى تضعیف امامت و بى‏یاور گذاشتن آن. آن‏گاه که جامعه‏اى جریان امامت را تنها گذارد و منطق آن را نپذیرد و آن را در اقلیت قرار دهد و به انزوا سوق دهد، گفته مى‏شود که امامت را تضعیف کرده‏اند. استضعاف امامت، کاهش نقش آن در جامعه، و به طور مشخص کنار گذاشتن آن از جریان حاکمیت است

6 – ره‏آورد استضعاف

ره‏آورد استضعاف امامت، دو چیز بوده است: اوّل »خانه‏نشینى امامت« و دوم »غیبت امامت«. بر همین اساس مى‏توان این مقطع از تاریخ امامت را به دو دوره خانه‏نشینى و غیبت تقسیم کرد. دوره خانه‏نشینى، تا پیش از آخرین امام است و دوره غیبت، مربوط به امام آخرین. در مکتب اسلام تعداد امام، معین و محدود است. از این رو در آخرین امام، پدیده خانه‏نشینى (که نهایت آن شهادت است) رخ نمى‏دهد. براى وضعیت آخرین امام، تدبیر خداوند متعال غیبت و سپس ظهور است

7 – انواع حاکمیت

با استضعاف امامت، فصلى در تاریخ بشر گشوده مى‏شود که باید آن را »گسست امّت از امامت« نامید. در این فصل جدید، بشر از طرح شریعت الهى براى اداره جامعه، فاصله گرفت و به »طرح‏هاى بشرى« روى آورد و بدین سان نوع دیگرى از حاکمیت، شکل گرفت. در این نوع از حاکمیت، بشر به جاى خدا نشست و همه امور را بر اساس خواست خود تنظیم کرد. از این روى قرآن کریم از دو نوع حاکمیت نام مى‏برد: »حاکمیت نور« و »حاکمیت نار«. امام صادق(ع) در تبیین دیدگاه قرآن کریم درباره نوع اوّل حاکمیت، به این آیه شریفه استناد مى‏کنند که خداوند مى‏فرماید

َجَعَلْنَهفمْ أَئفمَّهً یَهْدفونَ بفأَمْرفنَا

; و همه را پیشوایانى ساختیم که به امر ما هدایت مى‏کنند

سپس حضرت در تبیین نقطه محورى این نوع از حاکمیت، دست بر روى کلمه بأمرنا مى‏گذارند و در تفسیر آن مى‏فرمایند

یعنى نه به خواست مردم؛ در این حاکمیت، خواست خداوند را بر خواست بشر و حکم خداوند را بر حکم بشر مقدم مى‏دارند

همچنین درباره نوع دوم حاکمیت از دیدگاه قرآن کریم، به این آیه شریفه استناد مى‏کنند که خداوند مى‏فرمایند
وَجَعَلْنَهفمْ أَئفمَّهً یَدْعفونَ إفلَى النَّارف وَ یوم القفیمَهف لایفنصَرفونَ7

و آنان را از آن‏گونه پیشوایانى ساختیم که مردم را به آتش دعوت مى‏کنند و در روز قیامت کسى یاریشان نکند
و سپس در تبیین محور حرکت این نوع حاکمیت به دو مطلب مهم اشاره مى‏فرمایند: یکى این که خواست مردم را بر خواست خداوند و حکم مردم را بر حکم خداوند مقدم مى‏سازند؛ و دیگرى این که ماهیت این کار، مبنا قرار گرفتن »هوس« به جاى قرآن کریم است8

در منطق قرآن و حدیث، حاکمیت نوع دوم، »طاغوت« خوانده مى‏شود

8 – انواع طاغوت‏ها

بنابر آن چه گذشت مى‏توان گفت که دوره گسست، دوره ایده‏هاى بشرى و نظام‏هاى مبتنى بر ایده ‏هاى بشرى   است

اگر بشر به وظیفه خود درقبال امامت عمل نکند، پدیده »استضعاف امامت« پیش مى‏آید. استضعاف امامت یعنى تضعیف امامت و بى‏یاور گذاشتن آن

. در یک نگاه کلى، حداقل در این دوره، بشر دو ایده و نظام را تجربه کرده است: یکى نظام‏هاى سلطنتى و دیگرى نظام‏هاى دموکراتیک یا مردم سالار. این دو نظام، هر دو بر مبناى خواست بشر مى‏چرخند
نظام‏هاى سلطنتى بر مبناى خواست سلطان اداره مى‏شوند و مردم مجبور به پذیرش قوانین او هستند. در این نظام‏ها، بدترین ستم‏ها و ظلم‏ها در حق بشر روا داشته شد

نارضایتى از نظام‏هاى سلطنتى حرکتى را به‏وجود آورد که با »مشروطه سازى« آغاز و به »دموکراسى« ختم شد. دموکراسى نیز بر مبناى خواست بشر مى‏چرخد؛ البته نه خواست حاکم، بلکه خواست توده مردم. در نظام‏هاى سلطنتى خواست حاکم مبناى نظم عمومى و اداره جامعه بود و در نظام‏هاى دموکراتیک، خواست توده مردم. در نظریه دموکراسى، »تعیین حاکم« به خواست مردم است، »وضع قانون و نوع آن« نیز به نظر مردم بسته است و حتى در »قضاوت« یکى از پایه‏هاى اصلى این است که تشخیص مجرم بودن یا نبودن با افکار عمومى است که از طریق هیئت منصفه اعمال مى‏شود

9 – دموکراسى؛ فراگیرترین حاکمیت امروز

 

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 15:33 ] [ علی ]

[ ]

دانلود بررسي صلاحيت محاکم نظامي بر اساس قانون جديد آيين دادرسي کيفري نيروهاي مسلح تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي صلاحيت محاکم نظامي بر اساس قانون جديد آيين دادرسي کيفري نيروهاي مسلح تحت pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي صلاحيت محاکم نظامي بر اساس قانون جديد آيين دادرسي کيفري نيروهاي مسلح تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي صلاحيت محاکم نظامي بر اساس قانون جديد آيين دادرسي کيفري نيروهاي مسلح تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي صلاحيت محاکم نظامي بر اساس قانون جديد آيين دادرسي کيفري نيروهاي مسلح تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي قانون آيين دادرسي کيفري سال 1392 در بوته نقد

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

دغدغه اصلی نویسندگان در این پژوهش فراهم کردن زمینه ای جهت حسن انجام وظیفه ماموران نیروهای مسلح می باشد که همین امر منجر به آن شده است که کلیه مطالب مربوط در این خصوص مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا کلیه ابهامات موجود جهت حسن انجام وظیفه ماموران راجع به دستورات صادره از مافوق رفع گردد. در این مقاله سعی بر آن بوده است صلاحیت دادگاههای نظامی مفصلاً بررسی گردد. با توجه به جدیدالتصویب بودن قانون آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح ابهاماتی که در این قانون موجود بوده مورد بحث واقع شده و نویسندگان سعی بر برطرف نمودن آنها داشته است. دادگاههای نظامی در زمان جنگ و مقایسه ساختار آنها با دادگاههای نظامی در زمان صلح، ضابطین نظامی و تفاوت آنها با ضابطین دادگستری، و تبیین جرائم تحت شمول قانون دادرسی نیروهای مسلح از منظر قانون اساسی و قوانین عادی از جمله مباحث عمده ایست که در این مقاله مورد بحث واقع شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 15:31 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله ارزيابي الگوهاي مختلف بهره برداري تلفيقي منابع آب سطحي و زيرزميني شبکه آبياري دالکي تح


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزيابي الگوهاي مختلف بهره برداري تلفيقي منابع آب سطحي و زيرزميني شبکه آبياري دالکي تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزيابي الگوهاي مختلف بهره برداري تلفيقي منابع آب سطحي و زيرزميني شبکه آبياري دالکي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزيابي الگوهاي مختلف بهره برداري تلفيقي منابع آب سطحي و زيرزميني شبکه آبياري دالکي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزيابي الگوهاي مختلف بهره برداري تلفيقي منابع آب سطحي و زيرزميني شبکه آبياري دالکي تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: 14

چکیده:

در این تحقیق، یک مدل تخصیص بهینه منابع آب سطحی و زیرزمینی با توجه به الگوی کشت و منابع آب قابل برنامه ریزی شبکه آبیاری دالکی توسعه یافت. در قالب شبیه سازی 20 گزینه مختلف بهره برداری از منابع آب در شرایط آبی مختلف (نرمال، ترسالی و خشکسالی)، شرایط متنوعی از برداشت تلفیقی منابع آب شبکه مورد ارزیابی قرار گرفت. در ارزیابی گزینه های بهره برداری از شاخص های ( 1) سود خالص تولیدات کشاورزی، ( 2) ضریب تخصیص آب از منابع آب زیرزمینی و ( 3) حجم کل آب تخصیصی به شبکه استفاده شد. نتایج نشان داد که الگوی بهینه تخصیص تلفیقی منابع آب بسته به هدف مورد نظر این الگو (بهینه نمودن هر یک از شاخص های ارزیابی یک الی سه) متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال در گزینه بهره برداری شماره 4 که تخصیص آب با اعمال 30 کم آبیاری صورت می پذیرد، سود خالص تولیدات کشاورزی شبکه آبیاری231/07 میلیارد ریال برآورد گردید؛ حال آنکه مقادیر کل حجم آب تخصیص یافته و ضریب تخصیص از منابع آب زیرزمینی این الگو به ترتیب 234/923 میلیون متر مکعب و 0/685 تعیین شد. با اجرای گزینه های بهره برداری 1 (شرایط آبی نرمال) و 14 (شرایط خشکسالی) می توان به سودی به مراتب بیشتر286/467 میلیارد ریال) دست یافت لکن به دلیل برداشت بی رویه منابع آب زیرزمینی، فشار زیادی را بر سفره آب زیرزمینی دشت وارد آورد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که به طور متوسط به ازای هر درصد افزایش راندمان آبیاری شبکه دالکی1/2 درصد کاهش در درامد خالص شبکه 5/7 درصد کاهش در ضریب تخصیص آب از منابع آب زیرزمینی و 2 درصد کاهش در حجم کل آب تخصیصی به شبکه آبیاری بوقوع می پیوندد. از اینرو بهبود راندمان آبیاری شبکه می تواند تاثیر چشمگیری در ارتقای عملکرد بهره برداری از منابع آب دشت داشته باشد. ارزیابی ها نشان داد که الگوهای تخصیص منابع آب سطحی و زیرزمینی ارائه شده در این تحقیق در هر یک از شرایط آبی، کارآیی مطلوبی داشته و از اینرو اجرای آن به منظور بهبود بهره وری آب مصرفی، ارتقای سطح درآمد بهره برداران محلی و فراهم نمودن امکان توسعه و مدیریت پایدار منابع آب شبکه آبیاری دالکی توصیه می گردد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 8 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 15:29 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله مولد و چک کننده بيت توازن زوج تمام نوري با استفاده از SOAدرMZI تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مولد و چک کننده بيت توازن زوج تمام نوري با استفاده از SOAدرMZI تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مولد و چک کننده بيت توازن زوج تمام نوري با استفاده از SOAدرMZI تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مولد و چک کننده بيت توازن زوج تمام نوري با استفاده از SOAدرMZI تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مولد و چک کننده بيت توازن زوج تمام نوري با استفاده از SOAدرMZI تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
تعداد صفحات: 7
چکیده:
دراین مقاله ابتدا گیت XOR تمام نوری با استفاده از دو تقویت کننده نیمه هادی نوریSOA که در پیکره بندی تداخل سنج ماخ زندر (MZI) قرار گرفته، شبیه سازی شده، سپس با استفاده از این گیت XOR یک مولد و یک چک کننده بیت توازن زوج تمام نوری طراحی شده است. این طراحی براساس مدولاسیون فاز متقاطع(XPM) عمل می کند و عملکرد گیت تا سرعت 200Gb/s تثبیت گردید. نتایج طراحی در حوزه زمان برای رشته بیت های مختلف مورد راستی آزمایی قرار گرفته و پارامترهای نسبت خاموشی ER و فاکتور کیفیت (Q) در کمترین نرخ خطای بیت (BER) بهینه شده است. دراین مقاله از نرم افزار Opti-system.7 برای شبیه سازی استفاده شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 19 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 15:27 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله طراحي سازه تبديل جهت انتقال مستقيم رژيم جريان از فوق بحراني به زيربحراني تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طراحي سازه تبديل جهت انتقال مستقيم رژيم جريان از فوق بحراني به زيربحراني تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طراحي سازه تبديل جهت انتقال مستقيم رژيم جريان از فوق بحراني به زيربحراني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله طراحي سازه تبديل جهت انتقال مستقيم رژيم جريان از فوق بحراني به زيربحراني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طراحي سازه تبديل جهت انتقال مستقيم رژيم جريان از فوق بحراني به زيربحراني تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

به منظور کاهش انرژی جریان عبوری از روی سرریزها و محافظت نواحی پایین دست این سازه ها افزایش سطح آ ب درکانالها افزایش دبی خروجی از زیردریچه ها، کاهش زیرفشار در سازه های آبی و افزایش عمق آب درمحدوده سازه و ایجاد یک سطح مقطع کنترل به منظور اندازه گیری دبی جریان باید رژیم جریان از فوق بحرانی به زیربحرانی تبدیل شود تبدیل سریع رژیم جریان با انبساط سریع، توام با آشفتگی و چرخش سطحی آب و افت انرزی موضعی زیاد همراه است که باعث ایجاد پدیده پرش هیدرولیکی می گردد پرش هیدرولیکی ازنوع جریانهای متغیر سریع بوده و کنترل و مهار آن الزامی است درصورتیکه انرژی جریان در مسیر حرکت بطور تدریجی یکنواخت و به ارامی کاهش یابد پرش هیدرولیکی محدود می شود بدین منظور می توان با ترعیف یک سازه تبدیل مناسب در ناحیه انتقال به تبدیل رژیم جریان از فوق بحرانی به زیربحرانی بدون پرش هیدرولیکی پرداخت.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 15:25 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله حقوق دريايي خزر تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله حقوق دريايي خزر تحت pdf دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حقوق دريايي خزر تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله حقوق دريايي خزر تحت pdf

حقوق دریایی خزر    
درآمد    
جانشینی دولتها و تجزیه شوروی    
فرض ثبات رژیم حقوقی خزر پس از تجزیه شوروی    
سابقه اختلاف در نظام حقوقی دریای خزر    
خلاصه دیدگاههای کشورهای همسایه    
ادعای ایران از حداکثر تا حداقل    
رژیم حقوقی دریای باز و بسته در حقوق بین الملل    
اصل جانشینی دولتها    
نتیجه    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله حقوق دريايي خزر تحت pdf

وضعیت حقوقی دریای خزر یک ضرورت برای رژیم حقوقی جدید و فراگیر – دکتر فرهاد طلایی

تاملی‌ درباره‌ رژیم‌ حقوقی‌ دریای خزر – جلال الدین مدنی‌

کندوکاوی در نظام حقوقی خزر و سهم ایران – عباس ملکی

مصاحبه یوسف مولایی با داود باوند – روزنامه ایران – 24 و 23 آذر

رژیم حقوقی دریای مازندران – دکتر بهمن آقائی

‌ آنها معاهدات‌ مربوط‌ به‌ دریای‌ خزر را قبول‌ دارند یا خیر

چکیده

دریای خزر که پیش از این بین شوروی سابق و ایران واقع شده بود، اکنون در میان 5 کشور قرار گرفته است. پس از استقلال کشورهای حاشیه دریای خزر رژیم حقوقی این دریا پیچیده تر شده است

با گذشت بیش از 15 سال هنوز مرز دریایی میان همه کشورها مشخص نگردیده، اگر چه علیرغم اختلاف نظرهای موجود ، تلاشهای کشورهای حوزه خزر جهت دسترسی توافق همه جانبه ادامه دارد

واژه های کلدی:

رژیم- خزر- حقوق- مرز- بین الملل

مقدمه

دریای خزر سرشار از انرژی نفت و گازاست. تقسیم منابع زیر زمینی این دریا با توافق هر 5 کشور حاشیه خزر با شکست مواجه شده است. شرکت های غربی که بی صبرانه در انتظار مشخص شدن رژیم حقوقی دریای خزر بودند در سال های اخیر با جمهوری‌های آذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان قراردادهای نفتی منعقد نموده و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده و همچنین عملیات اکتشافی و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز را آغاز نموده‌اند[1]

اکنون به همراه ایران و روسیه این کشورها نیز در دریای خزر ذینفع شده اند. اما چرا با گذشت 15 سال از استقلال چهار کشور ساحلی این دریا ، رژیم حقوقی خزر هنوز با در نظرداشت منافع همه این کشورها مشخص نشده و لاینحل مانده است؟
سالهاست که کشورهای حوزه دریای خزر کوشش می کنند راه چاره های عملی برای حل مشکلات این دریا بیابند. بخش شمالی آن در میان سه کشور قزاقستان، روسیه و آذربایجان تقسیم شده است. اما رژیم حقوقی بخش جنوبی آن میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان تعیین نشده است

حقوق دریایی خزر

دکترهومن پیمانی، کارشناس امور آسیای مرکزی دلایل آن را چنین توضیح می دهد: «سه کشور بر سر یک سری منابع نفتی ادعای مالکیت می کنند که این یک عامل اختلاف و تشنج بین این کشورها بوده است. صرف نظر از این مسئله، مسئله ای که وجود داشته تلاش آمریکا و برخی از کشورهای غربی برای جلوگیری از نفوذ ایران بوده.»

جمهوری اسلامی ایران قصد دارد بر اساس عهدنامه‌های 1921 و 1940عمل کند. اما مقامات جمهوری‌های نوین کشورهای سواحل دریای خزر معتقدند هیچگونه مرز دریائی و یا قرارداد مرزی دریائی مربوط به دریای خزر بطور رسمی میان ایران و شوروی سابق وجود نداشته و در قراردادهای شوروی و ایران نیز اشاره‌ای به آن نشده است

بنظر آلکساندر راهر، کارشناس شورای روابط خارجی آلمان، برای کشورهای غرب تدوین رژیم حقوقی و مشخص شدن مرزهای آبی دریای خزر به دلیل صدور نفت و گاز آن بسیار اهمیت دارد

وی کم خرج ترین راه صادراتی انرژی خزر را ایران می داند. اما بی ثباتی و عدم اطمینان به سیاست های جمهوری اسلامی ایران، آن را عملی نمی سازد: «من اطمینان دارم که در آینده ، دیر یا زود از طریق لوله هائی که کشیده خواهد شد، گاز دریای خزر از بخش شرقی آن به غرب آن یعنی به باکو انتقال خواهد یافت. سپس گاز دریای خزر از طریق گرجستان به ترکیه صادر خواهد شد.»

کارشناسان بر این باورند که حل رژیم حقوقی دریای خزر میان ترکمنستان و آذربایجان نیز به کمک شرکت های نفت و گاز و همچنین میانجی‌گری کشورهای غربی امکان‌پذیر خواهد بود

[1] – وضعیت حقوقی دریای خزر یک ضرورت برای رژیم حقوقی جدید و فراگیر – دکتر فرهاد طلایی


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 8 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 15:23 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]