دانلود بررسي تغييرات فشار جانبي لرزه اي و شکل توزيع تنش تحت باز زلسله واقعي در ديوارهاي حايل وزني تح


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي تغييرات فشار جانبي لرزه اي و شکل توزيع تنش تحت باز زلسله واقعي در ديوارهاي حايل وزني تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي تغييرات فشار جانبي لرزه اي و شکل توزيع تنش تحت باز زلسله واقعي در ديوارهاي حايل وزني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي تغييرات فشار جانبي لرزه اي و شکل توزيع تنش تحت باز زلسله واقعي در ديوارهاي حايل وزني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي تغييرات فشار جانبي لرزه اي و شکل توزيع تنش تحت باز زلسله واقعي در ديوارهاي حايل وزني تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

امروزه رایج ترین روش برای تعیین فشار لرزه ای وارد بر انواع مختلف دیوارهای حایل روش منونویه- اکابه که دارای فرضیات ساده کننده و نواقص متعددی است، می باشد. این روش که ابتدا برای دیوار حایل وزنی توسعه یافته بود، بسط یافته روش کولمب برای تعیین فشار استاتیک بوده و بر پایه فلسفه تعادل حدی بنا شده است. در این مقاله یک تحلیل لرزه ای غیرخطی بر روی دیوار حایل وزنی به منظور ارزیابی تغییرات فشار لرزه ای وارد بر این نوع دیوار، صورت پذیرفته است. همچنین شکل توزیع تنش نیز تحت بار زلزله واقعی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل سازی عددی با استفاده از فرمولبندی روش اجزای محدود و با استفاده از نرم افزارپلکسیز (PLAXIS) انجام شده است. آنالیزهای انجام شده بر روی دیوار مدل شده، نشان داد که برآیند فشار لرزه ای وارد بر دیوار طی رخ داد زلزله به شدت متغیر بوده و نوسان دارد. همچنین نتایج مدل سازی عددی نشان داد که با گذشت زمان زلزله، تنش پشت دیوار بطور تدریجی افزایش یافته و از پیش بینی های روش های شبه استاتیک نظیر روش مونونویه- اکابه بسیار بیشتر است. بررسی شکل توزیع تنش نیز نشان می دهد که برخلاف پیش بینی روشهای قدیمی شکل توزیع تنش مثلثی نبوده و بشکل منحنی می باشد و نقطه اثر آن بالاتر از حالت استاتیک است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 13 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 2:38 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله تاثير نوع شخم و مديريت تلفيقي بر تراکم علفهاي هرز،عملکرد و سود خالص از توليد سيب زميني


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثير نوع شخم و مديريت تلفيقي بر تراکم علفهاي هرز،عملکرد و سود خالص از توليد سيب زميني تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثير نوع شخم و مديريت تلفيقي بر تراکم علفهاي هرز،عملکرد و سود خالص از توليد سيب زميني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثير نوع شخم و مديريت تلفيقي بر تراکم علفهاي هرز،عملکرد و سود خالص از توليد سيب زميني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثير نوع شخم و مديريت تلفيقي بر تراکم علفهاي هرز،عملکرد و سود خالص از توليد سيب زميني تحت pdf :

دانلود مقاله تاثير نوع شخم و مديريت تلفيقي بر تراکم علفهاي هرز،عملکرد و سود خالص از توليد سيب زميني تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم كشاورزی ایران) از صفحه 23 تا 30 منتشر شده است.
نام: تاثیر نوع شخم و مدیریت تلفیقی بر تراکم علفهای هرز،عملکرد و سود خالص از تولید سیب زمینی
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت تلفیقی علف های هرز
مقاله سیستم شخم
مقاله سودخالص
مقاله سیب زمینی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهای اخیر، به کارگیری مدیریت تلفیقی علفهای هرز با هدف کارایی بیشتر نهاده ها توجه بسیاری از متخصصین علفهای هرز را به خود جلب کرده است. بدین منظور آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده نواری در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1383 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو نوع سیستم شخم (حفاظتی – متداول) و 8 تیمار مدیریت علفهای هرز (1- علفکش کامل، 2- وجین، 3- کولتیواتور، 4- تلفیق تیمار 1 و 2، 5- تلفیق تیمارهای 1 و 3، 6- تلفیق تیمارهای 2 و 3، 7- تلفیق تیمارهای علفکش کاهش یافته و 2، 8- تلفیق تیمارهای علفکش کاهش یافته و 3) بود. نتایج نشان داد که در تمام تیمارهایی که کولتیواتور در آن حضور داشت بیوماس کل اندامهای هوایی سیب زمینی و شاخص سطح برگ در شخم حفاظتی کمتر از شخم متداول بود. در مدیریتهایی که در آنها عملیات کولتیواتور زدن در هفته ششم انجام شد تراکم و بیوماس علفهای هرز نسبت به سایر تیمارها تا انتهای فصل بیشتر از سایر تیمارها بود. بیشترین عملکرد و سود ناخالص از تیمارهای کولتیواتور بدست آمد اما بیشترین سود خالص در تیمارهای تلفیقی بود زیرا در تیمارهای کولتیواتور 20 درصد از غده ها با ریزومهای اویارسلام دچار خسارت فیزیکی شدند. در مجموع تیمارهای تلفیقی که در آنها کولتیواتور حضور داشت در مدیریت علفهای هرز و درآمد حاصل از تولید سیب زمینی موثرتر بود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 11 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 2:36 ] [ علی ]

[ ]

دانلود کاربردخودروهاي الکتريکي به عنوان يک سيستم ذخيره انرژي در نيروگاه مجازي و تاثير آن درپيک سائي


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود کاربردخودروهاي الکتريکي به عنوان يک سيستم ذخيره انرژي در نيروگاه مجازي و تاثير آن درپيک سائي منحني بار شبکه هاي هوشمند تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کاربردخودروهاي الکتريکي به عنوان يک سيستم ذخيره انرژي در نيروگاه مجازي و تاثير آن درپيک سائي منحني بار شبکه هاي هوشمند تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود کاربردخودروهاي الکتريکي به عنوان يک سيستم ذخيره انرژي در نيروگاه مجازي و تاثير آن درپيک سائي منحني بار شبکه هاي هوشمند تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود کاربردخودروهاي الکتريکي به عنوان يک سيستم ذخيره انرژي در نيروگاه مجازي و تاثير آن درپيک سائي منحني بار شبکه هاي هوشمند تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي فن آوري، ارتباطات و دانشICTCK2015

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

برقی سازی حمل ونقل به عنوان یک راه حل مؤثر، سریع و دائمی برای مبارزه با اثرات نامطلوب زیست محیطی خودروهایمرسوم است. وجود باتری نسبتاً بزرگ در خودروهای برقی آن را به یک بار انعطاف پذیر تبدیل کرده و این امکان رافراهم کرده است تا بهعنوان یک منبع رزرو عملیاتی در شبکه استفاده شود.این مقاله به بررسی کاربرد خودروهایبرقی به عنوان یک سیستم ذخیره انرژی در نیروگاه مجازی و تأثیر آن در پیک سایی منحنی بار شبکه هوشمندمی پردازد. پیک سایی موجب بهبود پروفایل بار، افزایش راندمان، افزایش قابلیت اطمینان شبکه، افزایش عمر مفیدتجهیزات، کاهش هزینه های توان می شود.نتایج شبیه سازی های انجام گرفته نشان دهنده آن است که خودروهای برقیدر صورت کنترل شارژ در زیرساخت شبکه هوشمند می توانند به عنوان یک سیستم ذخیره انرژی در نیروگاه مجازی درپیک سایی و بهبود پروفایل بار نقش بسزایی داشته باشند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 10 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 2:34 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله اسيدهاي چرب فرد کربن در شير و محصولات لبني تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اسيدهاي چرب فرد کربن در شير و محصولات لبني تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اسيدهاي چرب فرد کربن در شير و محصولات لبني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اسيدهاي چرب فرد کربن در شير و محصولات لبني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اسيدهاي چرب فرد کربن در شير و محصولات لبني تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: 5
چکیده:
اسیدهای چرب فرد کربن به عنوان ترکیبات غیر معمول در بسیاری منابع به مقدار بسیار کم وجود دارند. مهمترین مسیر ورود این ترکیبات به بدن انسان، مصرف مستقیم فرآوردههای لبنی و جانوری است. پیامدهای مصرف این ترکیبات در انسان تا کنون به صورتقطعی مشخص نشده است. برخی پژوهشها نشان دادهاند که این گروه از اسیدهای چرب میتوانند دارای اثرات ضدقارچی، ضدسرطانی، خواص شبیه به اسیدهای چرب ضروری و پیشساز ترکیبات ضروری باشند. از طرف دیگر، تجمع ترکیبات حاصل از اسیدهای چرب فرد کربن میتوانند منشأ برخی اختلالات متابولیسمی باشند. در این تحقیق به بررسی سوخت و ساز، منابع و اثرات مثبت و منفی اسیدهای چرب فرد کربن پرداخته شده است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 13 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 15:56 ] [ علی ]

[ ]

دانلود اولويت بندي مشتريان با استفاده از ارزش دوره عمر مشتري و واريانس تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود اولويت بندي مشتريان با استفاده از ارزش دوره عمر مشتري و واريانس تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اولويت بندي مشتريان با استفاده از ارزش دوره عمر مشتري و واريانس تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اولويت بندي مشتريان با استفاده از ارزش دوره عمر مشتري و واريانس تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اولويت بندي مشتريان با استفاده از ارزش دوره عمر مشتري و واريانس تحت pdf :


سال انتشار : 1389

نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس بين المللي مديريت

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

یکی از دلایل پرداختن به موضوع اولویت بندی مشتریان، محدودیت منابع سازمانی می باشد محدودیت منابع باعث می گردد که سازمان در پی کسب حداکثر ارزش افزوده از فروش محصولات و خدمات خود با در نظر گرفتن محدودیتهای خودباشددر محیط بازا ر رقابت کامل سازمانی موفق خواهد بود که حداکثر ارزش افزوده را از فروش محصولات و خدمات خود کسب نماید هدف از انجام این تحقیق ارایه مدلی برای اولویت بندی مشتریان است تا بتوان با تخصیص منابع به صورت بهینه بیشترین ارزش افزوده را برای سازمان حاصل نمود. دراین تحقیق نخست به بررسی روشهای مورد استفاده برای اولویت بندی مشتریان می پردازیم و پس از مرور روشهای موجود اولویت بندی مشتریان روشی براساس مفهوم ارزش چرخه عمر مشتری و واریانس رفتار مشتریان ارایه می کنیم.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 15 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 15:54 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله Poly(?درcaprolactone diacrylate)/Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane Hybrid Organic/I


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Poly(?درcaprolactone diacrylate)/Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane Hybrid Organic/Inorganic Nanocomposites: Thermal Studies تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Poly(?درcaprolactone diacrylate)/Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane Hybrid Organic/Inorganic Nanocomposites: Thermal Studies تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Poly(?درcaprolactone diacrylate)/Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane Hybrid Organic/Inorganic Nanocomposites: Thermal Studies تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Poly(?درcaprolactone diacrylate)/Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane Hybrid Organic/Inorganic Nanocomposites: Thermal Studies تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها

تعداد صفحات: 4

چکیده:

Thermoset hybrid organic/inorganic nanocomposites were fabricated using multifunctional methacrylated polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS-MA) nanofiller dispersed in a matrice made of poly(-caprolactone diacrylate) (PCLA). To this end, PCLA was synthesized by acylation reaction of poly(-caprolactone diol) (PCLO) using acryloyl chloride. The macromer was thoroughly characterized. Nanocomposites were prepared via visible light-crosslinking of uniform mixtures of POSS-MA (0, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50 and 100%w/w) and PCLA using camphorquinone (QC) as a photo-initiator and 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate (DMAEMA) as an accelerator (both of them 0.5%w/w relative to total PCLA and POSS-MA content in samples). Thermal stability of the initial macromer and final nanocomposite specimens was investigated by thermogravimetric analysis (TGA). Using POSS as reactive nanofiller and its consequent reaction with PCLA significantly increased thermal stability of the composite samples depending on POSS content. For example the initiation temperature of thermal degradation (Ti) and temperature of final degradation (Tf) increased from 395.57 to 409.77 and 448.19 to 473.80, respectively. This increase in thermal stability was attributed to formation of hybrid layer and the resulting physicochemical interactions between nanoparticles and polymer matrix. Thermal-mechanical properties of nanocomposites, including storage modulus, moduli at glassy and rubbery regions, Tg and tan were evaluated by dynamic mechanical thermal analysis (DMTA) in compression mode for samples with 0 to 30% w/w POSS-MA. The difference between moduli at glassy and rubbery regions for nanocomposite with 30% w/w POSS-MA was 63.33 MPa. Brittle behavior was observed for nanocomposites at higher contents of POSS nanoparticles.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 14 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 15:52 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله طراحي آزمون ميداني ويژه (FAST1 ) جهت بر آورد توان هوازي بازيکنان فوتسال تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طراحي آزمون ميداني ويژه (FAST1 ) جهت بر آورد توان هوازي بازيکنان فوتسال تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طراحي آزمون ميداني ويژه (FAST1 ) جهت بر آورد توان هوازي بازيکنان فوتسال تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله طراحي آزمون ميداني ويژه (FAST1 ) جهت بر آورد توان هوازي بازيکنان فوتسال تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طراحي آزمون ميداني ويژه (FAST1 ) جهت بر آورد توان هوازي بازيکنان فوتسال تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات: 9

چکیده:

هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی آزمون میدانی جدید بنام (FAST) جهت برآورد توان هوازی بازیکنان فوتسال و بررسی روایی و پایایی آن بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده، شرکت کنندگان 14 نفر از بازیکنان فوتسال تیم هیرسا حاضر در لیگ دسته یک بانوان باشگاه های کشور با میانگین سنی 4/22 + 21/5 سال، قد 4/17 + 159/64 سانتی متر، توده بدنی 5/15 + 56/01 کیلوگرم، درصد چربی 4/32 + 22/79 درصد و BMI 21/99 + 2/08 کیلوگرم بر مجذور متر، بودند. حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max ) آزمودنی ها با استفاده از دستگاه گازآنالایزر(آزمون ملاک) و مسافت بدست آمده از آزمون میدانی طراحی شده(جهت برآورد توان هوازی) اندازه گیری شد. از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و ICC جهت بررسی داده ها استفاده گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین vo2max بدست آمده از آزمون فزاینده آزمایشگاهی و مسافت طی شده در آزمون میدانی طراحی شده، ضربان قلب بیشینه پس از هر دو آزمون و میزان لاکتات خون دو دقیقه پس از هر دو آزمون همبستگی معناداری وجود دارد. ( P=0/01، r=0/868، P=0/01، r=0/768،P=0/01، r=0/853= به ترتیب) همچنین نتایج آزمون ICC نشان داد که بین مسافت، ضربان قلب بیشینه و لاکتاث خون به دست آمده از آزمون طراحی شده در دو مرحله آزمون- آزمون مجدد ضریب پایایی بالایی وجود دارد (r=0/612 ; r=0/783; r=0/774 به ترتیب). بحث و نتیجه گیری: به دلیل همبستگی بالای آزمون FAST با آزمون آزمایشگاهی فزاینده و پایایی بالای آن می تواند از این آزمون جدید در ارزیابی VO2max بازیکنان فوتسال استفاده کرد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 13 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 15:50 ] [ علی ]

[ ]

دانلود تخمين بار معلق رودخانه آجي چاي با استفاده از منحني سنجه رسوب تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تخمين بار معلق رودخانه آجي چاي با استفاده از منحني سنجه رسوب تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تخمين بار معلق رودخانه آجي چاي با استفاده از منحني سنجه رسوب تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تخمين بار معلق رودخانه آجي چاي با استفاده از منحني سنجه رسوب تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تخمين بار معلق رودخانه آجي چاي با استفاده از منحني سنجه رسوب تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش در علوم و مهندسي

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت تغییر شکل بستر رودخانه ها و تغییرات مورفولوژیکی حاصل از رسوبگذاری جریان، تخمین بارمعلق موجود در جریان آب در تمام مطالعات رسوب، ضروری می باشد.در این مطالعه رودخانه آجی چای در حومه شهر تبریز در نظر گرفته شده است. ابتدا میزان دبی جریان آب در لحظه نمونهبرداری از مواد رسوبی در محل ایستگاه ونیار اندازه گیری شد. سپس دبی مواد معلق بر حسب تن در روز که با معلوم بودن دبی آب در لحظه نمونهبرداری و تعیین غلظت متوسط رودخانه قابل محاسبه میباشد، با استفاده از نرم افزار Excel محاسبه گردید.در مرحله بعد طبق روش منحنی سنجه رسوب بهترین منحنی قابل برازش بر این داده ها تعیین شده و رابطه دبی -رسوب بدست آمد. در نهایت با استفاده از رابطه بدست آمده، میزان رسوبات در هر بازه زمانی تعیین گردید. به عبارت دیگر میزان رسوب موجود در جریان رودخانه از طریق منحنی سنجه رسوب برآورد شد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 13 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 15:48 ] [ علی ]

[ ]

دانلود بررسي ويژگيهاي معماري و تزيينات برج مقابر دوره سلجوقي دامغان تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي ويژگيهاي معماري و تزيينات برج مقابر دوره سلجوقي دامغان تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي ويژگيهاي معماري و تزيينات برج مقابر دوره سلجوقي دامغان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي ويژگيهاي معماري و تزيينات برج مقابر دوره سلجوقي دامغان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي ويژگيهاي معماري و تزيينات برج مقابر دوره سلجوقي دامغان تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي معماري، عمران و توسعه نوين شهري  

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

معماری دوره سلجوقی را می توان یکی از اعصار طلایی معماری ایران برشمرد. در این دوره به گسترش شهرها و ساخت فضاهای معماری و به خصوص فضاهای مذهبی همت گمارده شد. ساخت فضاهای آرامگاهی به تبع رشد روزافزون فضاهای معماری و متاثر از پایبندی سلاطین و بزرگان سلاجقه به امور مذهبی و ساخت فضاهای یادمانی به سرعت رواج یافت و ساخت مقابر به صورت برج- مقبره با پلانهای بسیار متنوع در تمامی پهنه تحت حکومت سلجوقیان فراگیر شد. در استان سمنان و در شهر دامغان و محدوده پیرامون آن، سه برج مقبره از این دوران به یادگار مانده که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی به بررسی ویژگیهای معماری و تزیینات این بناها می پردازد و بدین منظور در بخش های مختلف مقاله، تصاویر و نقشه های متعددی برای تکمیل مباحث، مورد استفاده قرار گرفته است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 15 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 15:46 ] [ علی ]

[ ]

دانلود پروژه طراحي سازه تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه طراحي سازه تحت pdf دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه طراحي سازه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پروژه طراحي سازه تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پروژه طراحي سازه تحت pdf :

بخشی از فهرست دانلود پروژه طراحي سازه تحت pdf

1. فصل اول : مشخصات زمین ( مقاومت مجاز خاک و تیپ زمین)
2. فصل دوم : مشخصات مصالح مصرفی (فولاد و بتن)
3. فصل سوم : معیارهای تحلیل و طراحی (آیین نامه و نرم افزار طراحی)
4. فصل چهارم : بارگذاری ثقلی (بار مرده و زنده بام و طبقات و راه پله)
5. فصل پنجم : طراحی پله
6. فصل ششم : بارگذاری جانبی (محاسبه ضریب زلزله در دو جهت و....)
7. فصل هفتم : تحلیل سازه ( معرفی ترکیب بارها و جزئیات طراحی)
8. فصل هشتم : طراحی اولیه سازه (باد بندها , تیرها و ستون ها)
9. فصل نهم : طراحی سقف ( طراحی میلگردهای تیرچه وسقف)
(SAFE 10 . فصل دهم : طراحی پی ( بوسیله نرم افزار
11 . فصل یازدهم : خروجی های گرافیکی و متنی حاصل از طراحی سازه
نقشه های اجرایی ضمیمه پروژه است

محل احداث ساختمان در شهر ماکو بوده که از نظر زلزله خیزی دارای خطر نسبی زیاد است
20 ) که از طرف × 33 که 60 % از آن به ساختمان اختصاص داده شده ( 15 × و ابعاد زمین 15
ضلع جنوبی به کوچه 12 متری و از سه طرف دیگر بسته است.
2 با توجه بصورت پروژه معرفی شده است و kg/cm فشار مجاز خاک برای طراحی پی ها 2
میباشد و شرایط محیط متوسط در نظر گرفته میشود. ( I ) زمین از نوع گروه یک
پی های ساختمان با توجه صورت پروژه از نوع نواری در نظر گرفته میشود که بوسیله شناژ
به هم متصل میشوند. سطح پی ها در تراز 1.40 - قرار دارد
برای تمامی پی های سازه مقدار پوشش برای آرماتور برابر 75 میلیمتر در نظر گرفته میشود.
قبل اجرای عملیات آرماتور بندی و قالب بندی شالوده ها روی بستر خاک تسطیح شده یک لایه
بتن مگر با عیار 150 کیلو گرم بر مترمکعب به ضخامت 100 میلیمتر به منظور ایجاد سطح
صاف برای پیاده کردن محور ستون ها و همچنین جلوگیری از تداخل خاک به بتن شالوده ریخته
میشود در هنگام مدل سازی پی سازه شناژ نیز به عنوان قسمتی از پی مدل سازی میشود.
استفاده شده است . برای طراحی پی های سازه از نرم افزار SAFE V 7.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 14 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 15:44 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]