دانلود مقاله آسيب شناسي برنامه ريزي آموزشي در سازمان ها تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آسيب شناسي برنامه ريزي آموزشي در سازمان ها تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آسيب شناسي برنامه ريزي آموزشي در سازمان ها تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله آسيب شناسي برنامه ريزي آموزشي در سازمان ها تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله آسيب شناسي برنامه ريزي آموزشي در سازمان ها تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: 10
چکیده:
گونار میردال در سال 1968 در مجمع نهاد برنامه ریزی چنین اظهار داشت که « بیهوده ترین حرفه در جهان به طور مسلم از آن برنامه ریزان است. با این همه باید به خود ببالند زیرا به دلیل استعداد های منطقی و قدرت پیش بینی آن ها این حرفه در درازمدت حرفه ی تمام دوران ها خواهد شد و جهان بیشترین نیاز را به آن خواهد داشت» امروز مطمئن نیستم که اگر میردال ناکامی ها را در اردوگاه برنامه ریزی مشاهده می کرد باز هم شادمان بود. هدف از انجام این پژوهش شناسایی نقاط ضعف و آسیب هایی است که امروزه سازمان های آموزشی و غیر آموزشی ما در حیطه برنامه ریزی آموزشی دارند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش های کیفی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از روش های تحلیل اسنادی و همچنین مطالعات مروری استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها به دلیل ماهیت کیفی بودن پژوهشروش تحلیل محتوا و روش استقرایی به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که مواردی از قبیل موانع سیاسی، موانع اداری، موانع ساختاری، ناتوانی دیگر مقامات در درک برنامه ریزی و; از جمله آسیب ها و نقاط ضعف سازمان ها در حیطه برنامه ریزی آموزشی می باشند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 10 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 3:19 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله The Role of Depth versus Breadth of Vocabulary Knowledge in EFL Learners’ Vocabulary U


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله The Role of Depth versus Breadth of Vocabulary Knowledge in EFL Learners’ Vocabulary Use in Writing Performance تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله The Role of Depth versus Breadth of Vocabulary Knowledge in EFL Learners’ Vocabulary Use in Writing Performance تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله The Role of Depth versus Breadth of Vocabulary Knowledge in EFL Learners’ Vocabulary Use in Writing Performance تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله The Role of Depth versus Breadth of Vocabulary Knowledge in EFL Learners’ Vocabulary Use in Writing Performance تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی زبان انگلیسی، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
تعداد صفحات: 9
چکیده:

The present study intended to examine the role of depth versus breadth of vocabulary knowledgeof Iranian English Foreign Language learners in their writing performance. Learners in intermediatelevel of language proficiency were cases of the study. To achieve this end, by administering OxfordQuick Placement Test to different groups of students studying English Translation and EnglishLiterature in Birjand University, 40 students were selected as the participants of the study; 20 of themwere grouped in lower-intermediate and 20 ones in upper-intermediate sublevel. Then to determinethe participants’ depth and breadth of vocabulary knowledge, Word Association Test (Read, 1993)and Vocabulary Level Test (Nation, 1990) were administered respectively. After two weeks, the testswere administered to them again following test-retest method to check the reliability of the tests.Then, two descriptive writing tests were administered and the papers were assessed base onComposition Profile of Jacob et al. (1981). Finally, Statistical Package for Social Sciences (SPSSsoftware) was used in order to analyze the data. The results of the correlation coefficients andregression analyses of the data indicated that there was a significant correlation between depth andbreadth of vocabulary knowledge and writing performance of upper-intermediate EFL learners,however, this was not so about lower-intermediate EFL learners; furthermore, there was a significantcorrelation between depth and breadth of vocabulary knowledge of both lower and upperintermediateEFL learners.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 10 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 3:17 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله نظام مشروطه تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نظام مشروطه تحت pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نظام مشروطه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نظام مشروطه تحت pdf

جایگاه مشروطه‏

هدف از مشروطه، تحدید استبداد

انعطاف در حکومت مشروطه (نگاه رهبران مذهبى به مشروطه)

پى نوشت ها

از موضوعات مهمى که طرح آن در این پژوهش، ضرورى است، دیدگاه نائینى در باره نظام مشروطه سلطنتى است. جایگاه مشروطه، در اندیشه سیاسى نائینى و تفاوت نگرش او با نگاه روشن فکران مشروطه‏خواه به مشروطه، دو محور درخور توجه در این زمینه‏اند

جایگاه مشروطه‏

 در فصل اول این پژوهش گفتیم که مشروطه سلطنتى، که نائینى در صدد دفاع از مشروعیت آن برآمد، نظام مطلوب و آرمانى وى نبود، بلکه او از سرِ ناچارى و این که شرایط و مقتضیات عصر، حکومتى بهتر از مشروطه سلطنتى را اقتضا نداشت، از آن دفاع مى‏کرد. معناى این سخن، آن است که اگر گذر زمان، شرایط دیگرى را فراهم مى‏ساخت که نظامى مطلوب‏تر از مشروطه سلطنتى، که در اندیشه سیاسى او، ولایت فقیه جامع‏الشرائط است، امکانِ تحقق داشت، او به ضرورت عقلى و شرعى، از آن دفاع کرده و براى تحققش تلاش مى‏ کرد. آن چه او در سلسله مراتب «حکومت مطلوب» تا «حکومت مقدور» ترسیم کرده، چیزى جز این را ایجاب نمى‏کند

بحث کنونى آن است که رهبران مذهبى مشروطه و از آن جمله، نائینى مشروطه را چه نظامى مى‏دانستند و چه تصویرى از آن در ذهن داشتند؟ آیا به مشروطه‏اى مانند آن چه در کشورهایى چون انگلستان برقرار بود و بر اصول و مبانى خاصى استوار بود، مى‏اندیشیدند؟ آیا چنین حکومتى مى‏توانست در ایران، که بیش‏تر مردم، مسلمانند و به اصول و مبانى دینى اعتقاد دارند، تحقق یابد؟ آیا به راستى شخصیت هایى چون میرزا حسین تهرانى، آخوند خراسانى، ملا عبداللَّه مازندرانى، سیدمحمدکاظم یزدى، میرزا حسین نائینى، در نجف و شیخ فضل‏ اللَّه نورى، سیدمحمد طباطبایى و سیدعبداللَّه بهبهانى، آن گونه که برخى از تاریخ‏نگاران ادعا کرده‏اند،(1) تصور درستى از مشروطه نداشتند و صرفاً از نظامى که؛ الهام از آیات و روایات و سیره پیشوایان معصوم، در ذهن خود ساخته و پرداخته بودند، دفاع یا مخالفت مى‏کردند یا از نظام مشروطه‏اى که در مکاتب سیاسى مطرح بوده و در بعضى از کشورهاى غربى تجربه شده بود؟ و یا این که تصور سومى از آن داشتند؟

هدف از مشروطه، تحدید استبداد

 پیش از هر توضیحى، این مسأله باید در نظر گرفته شود که تلاش‏هاى رهبران مذهبى، که در قالب حکومت مشروطه انجام مى‏گرفت، هدفى جز محدود کردن سلطنتِ استبدادى قاجار، جلوگیرى از ظلم و بیداد درباریان و صاحب منصبان و دفاع از حقوق مردم ستم‏دیده کشور نداشت. آنان در صدد بودند که با نظارت بر رفتار دولت مردان، هم مانع از رفتار مستبدانه دولت مردان شوند و هم از نفوذ بیگانگان در کشور جلوگیرى کنند، هر چند عملاً بر مبارزه با استبداد، بیش‏تر تکیه داشتند تا مبارزه با استعمار. این مهم، هم در اعلامیه‏ها و بیانیه‏هاى رهبران تراز اول مشروطه، در نجف به چشم مى‏خورد و هم در آثار و تألیفات علماى مشروطه‏خواه

آخوند خراسانى و ملا عبداللَّه مازندرانى، در رجب سال 1327 قمرى با فرستادن نامه‏اى براى شیخ محمد واعظ، از خطباى مدافع مشروطه، ضمن تقدیر و تشکر از روشن‏گرى‏هاى وى مى‏نویسد

 به عموم ملت بفهمانید که غرض ما از این همه زحمت، ترفیه حال رعیت و رفع ظلم از آنان و اعانه مظلوم و اغاثه ملهوف و اجراى احکام الهیه – عزّاسمه – و حفظ و وقایه بلاد اسلام، از تطاول کفار و امر به معروف و نهى از منکر و غیرها از قوانین اسلامیه نافعه للقوم بوده است.(2)

نائینى در فصول مختلف تنبیه الامه، این نکته را یادآور مى‏شود که هدف از مشروطه، «تحدید سلطنت استبدادى است». از نظر نائینى، سلطنت استبدادى، «هم اغتصاب رداى کبریایى و ظلم به ساحت اقدس احدیت است و هم اغتصاب مقام ولایت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت و هم اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم در باره عباد است»؛ اما سلطنت مشروطه، فقط ستم به مقام مقدس امامت است و از دو ستم و غصب دیگر عارى است

برخى نویسندگان، علت آن را «غصبى بودن تمام حکومت‏ها تا ظهور امام زمان» ارزیابى کرده و این ادعا را به نائینى نسبت داده‏اند،(3) در حالى که در کلام نائینى چنین مطلبى وجود ندارد و با دفاع او از نظام مشروطه و تلاش وى براى توجیه مذهبى آن، ناسازگار است. اگر کسى کم‏ترین آشنایى با مبانى فکرى نائینى داشته باشد و تنبیه الامه را به دقت ملاحظه کند، در مى‏یابد که چون از نظر نائینى و همه فقها، حکومت در عصر غیبت – بنا بر مبانى مختلف – شأن فقهاى عادل است، از این رو، نظام مشروطه سلطنتى نیز، که در رأس آن، شاه قرار دارد، غصب مقام امامت و ولایت امام معصوم، و در غیبتش غصب مقام ولایت فقیه عادل است

نائینى شأن مشروطه را محدود کردن قدرت و اختیارات غاصبِ منصبِ ولایتِ فقها مى‏شمارد و ورود فقها را به این عرصه، به منظور «استنقاذ حریت و حقوق مغصوبه مسلمین و تخلیص رقابشان از ذل رقیت و اسارت جائرین» مى‏داند که آنان «طبق دستور مقرر در شریعت مطهره – ما لا یدرک کله لا یترک کله – در تحویل سلطنت جائره غاصبه، از نحوه اولى ( استبدادیه) به نحوه ثانیه (ولایتیه) ; بذل مهجه و مجاهدت لازمه در حفظ بیضه اسلام را مصروف فرموده و مى‏فرمایند».(4)

 او «تبدیل و تحویل نحوه سلطنت» را دقیقاً «گماشتن نظار براى صیانت موقوفه مغصوبه و تحدید تصرفات غاصب بر موجبات صلاح آن» مى‏شمارد(5) و وجوب رفع غصب به مقدار ممکن را بدیهى دین مى‏داند.(6)

غیر از کتاب نائینى، در رسائل دیگر عصر مشروطه نیز، که به دست علما نگاشته شده، بر این مطلب تأکید شده است. در رساله کلمه حق یراد بها الباطل، که یک سال پیش از تنبیه الامه، در پاسخ مشروعه‏خواهان نوشته شده، آمده است

 مشروطه امرى است دایر بر سلطنت و همان سلطنتى که تا دو سال قبل، به طور استبداد بود، مراد این است که محدود باشد، نه خودسر.(7)

 شیخ اسماعیل محلاتى نیز در کشف حقیقت سلطنت، که در آغاز سال 1327 نگاشته شده، در باره نتیجه مشروطه سلطنتى مى‏نویسد

نتیجه آن، جز اطلاق جور را تقیید کردن و ادارات هرج و مرج دولت را در تحت میزانى مضبوط در آوردن، که عمل به آن‏ها براى مملکت اسلامیه مفید باشد نه مضر، چیز دیگرى نیست.(8)

همو در رساله اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، غیر از تحدید استبداد، جلوگیرى از نفوذ تدریجى کفار و استیلاى آنان بر امور مسلمانان را از دیگر آثار مشروطیت سلطنت مى‏داند .(9)

شیخ ابوالحسن نجفى مرندى، از علماى مخالف مشروطه، که در رد مشروطیت، کتاب دلائل براهین الفرقان را نگاشته، از این نظر، با مشروطه مشکلى نداشته و مى‏نویسد

کسى تصور نکند که مقصود من، مصادره و معانده با مشروطیت است؛ زیرا که هیچ عاقلى، سرکشى و خودسرىِ استبداد را نپسندد و ارتجاع فاسد و محال آرزو نکند ; .(10)

 چنان که ملاحظه مى‏شود، رهبران مذهبى مشروطه، هدف از این نظام را تحدید سلطنت و جلوگیرى از ظلم و بیداد آن مى‏دانستند

انعطاف در حکومت مشروطه (نگاه رهبران مذهبى به مشروطه)

 

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 6 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 3:15 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله Species diversity of Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) inhabiting agroecosystems


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Species diversity of Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) inhabiting agroecosystems in Kerman province تحت pdf دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Species diversity of Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) inhabiting agroecosystems in Kerman province تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Species diversity of Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) inhabiting agroecosystems in Kerman province تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Species diversity of Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) inhabiting agroecosystems in Kerman province تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: 2

چکیده:

As a result of a faunistic survey on Ground and tiger beetles which conducted mainly in agroecosystemsin different localities of Kerman province of Iran, a total of 21 species were identified. Among them, 3species, namely Nebria xanthacra Chaudoir, Pheropsophus africanus Dejean, and Poecilus nitens Chaudoir,are recorded for the first time in Iran. 21 species are new records for Kerman province. All identificationshave been confirmed by the specialists. The collected & identified species in this survey are as below list :Subfamily Broscinae Hope, 1838Broscus (Cephalotes) laevigatus Dejean, 1828Subfamily Callistinae Laporte, 1834Chlaenius festivus Panzer, 1796Pheropsophus africanus Dejean, 1825Subfamily Carabinae Latreille, 1802Calosoma (Callistriga) algiricum Géhin, 1885Calosoma (Caminara) olivieri Dejean, 1831Subfamily Cicindelinae Latreille, 1802Cicindela histrio Tschitscherine, 1903Megacephala euphratica Dejean in Latreille & Dejean, 1822Subfamily Harpalinae Bonelli, 1810Acinopus picipes Olivier, 1795Pseudoophonus griseus Panzer, 1796Pseudoophonus rufipes DeGeer, 1774Subfamily Lebiinae Bonelli, 1810Lebia (Lamprias) cyanocephalus Linnaeus, 1758Subfamily Nebriinae Laporte, 1834Nebria xanthacra Chaudoir, 1850Subfamily Platyninae Bonelli, 1810Calathus (Neocalathus) cinctus Motschulsky, 1850Sphodrus leucophthalmus Linnaeus, 1758Subfamily Pterostichinae Bonelli, 1810Amara aenea DeGeer, 1774Anthia (Thermophilum) duodecimguttata Bonelli, 1813Anthia (Anthia) mannerheimii Chaudoir, 1842Poecilus nitens Chaudoir, 1850Poecilus purpurascens Dejean,1828.Subfamily Scaritinae Bonelli, 1810Distichus planus Bonelli, 1913Scarites (Parallelomorphus) eurytus Fischer von Waldheim, 1825


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 3:13 ] [ علی ]

[ ]

دانلود تحقيق رايگان سکولاريزم «مکتب جدايي دين از سياست» تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقيق رايگان سکولاريزم «مکتب جدايي دين از سياست» تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق رايگان سکولاريزم «مکتب جدايي دين از سياست» تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقيق رايگان سکولاريزم «مکتب جدايي دين از سياست» تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقيق رايگان سکولاريزم «مکتب جدايي دين از سياست» تحت pdf :

«مکتب جدایی دین از سیاست»
سکولاریزم در معنی وسیع خود به توسعه اومانیزم اشاره دارد که در آن مردم شروع به نشان دادن علاقه بیشتر به دستاوردهای دنیوی و امکان ارضای خاطر در این جهان کرده اند. سکولاریزم بر تمام ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اثر می گذارد و در تمام ابعادش حرکتی از تعلق خاطر به جهان دیگر به تاکید بر زندگی در زمین بوده است. احیای دینداری مدرن نیز همان ابعاد سکولاریزم را دارد.

نظام سیاسی امریکا به خاطر جدایی دین از سیاست در قانون اساسی آن مدت طولانی مورد توجه قرار گرفته است. برای آنها گسترش سکولاریزم در سراسر تاریخ تقریباً یک امر بدیهی است. انسان غربی مدرن، تحت تاثیر فلاسفه روشنگری قرن هجدهم دیرزمانی است که اومانیسم را بر اساس خرد و عقلانیت علمی به عنوان پایه ای برای توضیح تاریخ و تبیین جامعه و زندگی مطلوب جایگزین ایمان کرده است.
انسان غربی، با همسنگ پنداشتن مدرنیته با تجربه غرب، یک روند جهانی سکولاریزاسیون را همگام با گسترش نوسازی در سراسر جهان پیش بینی می کند.
با این حال هیچ کس نمی تواند تاثیر دین در سیاست خاورمیانه را به عنوان یک عامل مزاحم یا یک پدیده جزئی کنار بگذارد.
چشمگیرترین روند سکولاریزم در ایران در سال 1366 روی داد که مبارزاتی بر سر سیاست های دولتی و سازگاری آنها با قوانین دینی در جریان بود. از قبیل مالکیت خصوصی و ملی کردن تجارت خارجی. در این میان رهنمودهای (آیت الله) خمینی دارای مضامین عمیقاً سکولار و روشنگر بود. او در نامه ای استدلال کرد که اگر مصلحت حکم کند در آن صورت دولت حق دارد بنا به مصلحت (!!!!!) عمل کند تا شریعت (که البته خود انحراف یافته این حکم را در جامعه امروز مشاهده می کنیم) اگرچه بیان و لحن نامه مذهبی بود ولی ملاحظه ای دنیوی مفاد آنها را تشکیل می داد: رفاه بخش های محروم تر جامعه.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 3:11 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله ارزيابي حساسيت شاخص هايي طيفي گياهي با استفاده از تابع حساسيت به منظور شناسايي بهترين


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزيابي حساسيت شاخص هايي طيفي گياهي با استفاده از تابع حساسيت به منظور شناسايي بهترين شاخص هاي طيفي گياهي در برآورد حجم سرپاي توده هاي جنگلي تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزيابي حساسيت شاخص هايي طيفي گياهي با استفاده از تابع حساسيت به منظور شناسايي بهترين شاخص هاي طيفي گياهي در برآورد حجم سرپاي توده هاي جنگلي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزيابي حساسيت شاخص هايي طيفي گياهي با استفاده از تابع حساسيت به منظور شناسايي بهترين شاخص هاي طيفي گياهي در برآورد حجم سرپاي توده هاي جنگلي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزيابي حساسيت شاخص هايي طيفي گياهي با استفاده از تابع حساسيت به منظور شناسايي بهترين شاخص هاي طيفي گياهي در برآورد حجم سرپاي توده هاي جنگلي تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 87

تعداد صفحات: 11

چکیده:

تاکنون شاخص های طیفی گیاهی زیادی برای بررسی وضعیت و برآورد مشخصه های کمی و کیفی پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای معرفی گردیده است . اما انتخاب بهترین شاخص ها جهت استفاده در تجزیه و تحلیل های کمی جنگل و پوشش های گیاهی یکی از مشکلات مهم کاربران می باشد . هدف از این تحقیق به کارگیری تابع حساسیت به منظور ارزیابی حساسیت پنج شاخص طیفی معروف گیاهی شامل Greenness و RAI ،NDWI ،GEMI ،DVIنسبت به پارامتر حجم سرپا جهت انتخاب بهترین شاخص گیاهی برای تهیه مدل حجم سرپا می یاشد . همچنین یکی دیگر از اهداف تحقیق مقایسه نتایج مدلسازی با استفاده از تابع حساسیت با مدل حجم سرپا حاصل شده از روش رگرسیون بهترین زیر مجموعه و همچنین ارزیابی حساسیت این شاخص های طیفی گیاهی نسبت به همدیگر با استفاده از تابع حساسیت نسبی، در جنگل های بلوط طرح جنگلداری لوه در استان گلستان می باشد . نتایج حاصل از آنالیز حساسیت نشان داد که دو شاخص NDWI و Greenness در کل محدوده حجم سرپا، به ترتیب دارای حساسیت بیشتری در مقایسه با شاخص های DVI ، RAI و GEMI نسبت به حجم سرپا در منطقه مطالعه مورد دارند . در نتیجه این دو شاخص جهت تهیه برآورد مدل حجم سرپا با استفاده داده های ماهواره ای مورد استفاده قرار گرفتند . آنالیز همبستگی با روش بهترین زیر مجموعه با پنج شاخص ذکر شده، شاخص های DVI و NDWI را به عنوان بهترین شاخص در برآورد حجم سرپا معرفی و مدلسازی با این دو شاخص صورت گرفت . نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون نشان داد که دو شاخص NDWI و Greenness با ضریب تبیین اصلاح شده 55/4 درصد نسبت به دو شاخص DVI و NDWI با ضریب تبیین اصلاح شده 43/5 درصد بهتر توانسته اند حجم سرپا را برآورد نمایند که بیان گر این مطلب است که شاخص های طیفی گیاهی انتخاب شده با استفاده از تابع حساسیت بهتر توانسته اند حجم سرپا را برآورد نمایند که افزایش 12 درصدی ضریب تبیین اصلاح شده مؤید همین مطلب می باشد . نتایج حاصل از ارزیابی حساسیت شاخص های طیفی گیاهی نسبت به همدیگر نشان داد که شاخص NDWI نسبت به شاخص های GEMI وGreenness در منطقه مورد مطالعه دارای حساسیت بیشتری می باشد . به طور کلی تابع حساسیت به دلیل بیان تغییرات درکل دامنه مشخصه های آلومتریک، وابسته نبودن به واحد و شدت شاخص های طیفی گیاهی و انجام آزمون معنی دار بودن از تابع های مناسب برای ارزیابی حساسیت شاخص ها و انتخاب بهترین شاخص ها در تجزیه و تحلیل های کمی جنگل و پوشش های گیاهی بسیار مفید می باشد .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 12 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 3:09 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله مکان يابي بهينه خازن درشبکه هاي توزيع نيروي برق به روش الگوريتم کلوني زنبور عسلABC تحت


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مکان يابي بهينه خازن درشبکه هاي توزيع نيروي برق به روش الگوريتم کلوني زنبور عسلABC تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مکان يابي بهينه خازن درشبکه هاي توزيع نيروي برق به روش الگوريتم کلوني زنبور عسلABC تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مکان يابي بهينه خازن درشبکه هاي توزيع نيروي برق به روش الگوريتم کلوني زنبور عسلABC تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مکان يابي بهينه خازن درشبکه هاي توزيع نيروي برق به روش الگوريتم کلوني زنبور عسلABC تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: 13
چکیده:
پیشرفت های اخیر درحوزه سیستم توزیع نیروی برق به همراه افزایش تقاضا نیاز به انرژی ا رزان و مهمتر از همه کاهش تلفات موجب افزایش استفاده ازخازن درشبکه شده است قرارگیری واحدهای خازن درسیستم های قدرت درصورتی که بطور صحیح و مطالعه شده انجام گیرد به کاهش تلفات و کاهش هزینه نهایی بهبود پروفیل ولتاژ آزادسازی ظرفیت سیستم توزیع ارتقا بهره وری و افزایش امنیت برای بارهای حساس و پراهمیت شبکه های توزیع کمک می کند روش ABC رفتارطبیعی زنبورعسل را درهنگام جستجوی غذا مدل می کند دراین مقاله راه کاری جدید برای مکان یابی بهینه خازن درشبکه توزیع براساس الگوریتم بهینه سازی زنبورعسل مصنوعی ABCارایه شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 11 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 3:07 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله بررسي مفهوم اخلاق گرايي در بازاريابي تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي مفهوم اخلاق گرايي در بازاريابي تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي مفهوم اخلاق گرايي در بازاريابي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي مفهوم اخلاق گرايي در بازاريابي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي مفهوم اخلاق گرايي در بازاريابي تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: 9
چکیده:
امروزه ایجاد محیط اخلاقی و ترویج ارزشهای انسانی یکی از مهم ترین وظایف سازمانهاست. هرچند سازمانها برای کنار آمدن با دنیای رقابتی امروز نیاز به ایجاد بافتی متفاوت و روش های تبلیغاتی و فروش ویژه ای را دارند اما این نیاز نباید زمینه ساز رفتارهایی دور از اخلاق و ناقض حقوق مشتریان و دیگر سازمانها شود. رعایت اخلاق در دنیای کسب و کار موجب کاهش تنشها، افزایش بهره وری و ایجاد مزیتهای رقابتی برای سازمان میشود. در نتیجه برای رعایت اصول اخلاقی در سازمان مدیران سازمانها باید این اصول را به طور کاملبرای کار کنان شرح داده و در واقع رعایت اخلاق را جزئی از وظایف افراد در سازمان به حساب بیاورند. معیارهای اخلاقی چارچوبی برای ارزش ها، اصول، مسئولیتها و حقوق سازمانهای غیردولتی ارائه می دهد. بنابر این با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به بررسی اخلاق و مفاهیم اخلاقی در دنیای کسب و کار و بازاریابی پرداخته میشود


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 10 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 3:05 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله AD HOC ارائه يک الگوريتم جهت کاهش ميزان انتشار پيامهاي زائد در شبکه تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله AD HOC ارائه يک الگوريتم جهت کاهش ميزان انتشار پيامهاي زائد در شبکه تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله AD HOC ارائه يک الگوريتم جهت کاهش ميزان انتشار پيامهاي زائد در شبکه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله AD HOC ارائه يک الگوريتم جهت کاهش ميزان انتشار پيامهاي زائد در شبکه تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله AD HOC ارائه يک الگوريتم جهت کاهش ميزان انتشار پيامهاي زائد در شبکه تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: 6
چکیده:
انتشار عملی اجتناب ناپذیر در شبکه های MANET است. انتشار به وسیله flooding آسان ولی ناکارآمد است وموجب بازپخش پیامهای زائد در شبکه می شود. انتشار همچنین موجب استفاده زیاد ظرفیتهای محدود منابع شبکه نظیر پهنای باند و انرژی NODE می شود. در این مقاله جهت بهبود مشکل انتشار به روش Flooding یک تکنیک انتشار مبتنی بر احتمال پیشنهاد می شود. در این روش از انرژی باقیمانده قوی در NODE و یک مقدار آستانه تاخیر تصادفی جهت محاسبه احتمال انتشار مجدد پیامها به صورت پویا برای انتشار کارآمد در کشف مسیر استفاده می کند. در این الگوریتم قالب بسته درخواست مسیر (RREQ) مربوط به متد جستجو پروتکل AODV اصلاح شده و اطلاعات انرژی NODEها جمع آوری می شود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 12 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 3:03 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله شهرهاي بي دفاع ايران در برابر سيلاب (شاخص ها و معيارهاي سيل پذيري وراهکارهاي کاستن از


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شهرهاي بي دفاع ايران در برابر سيلاب (شاخص ها و معيارهاي سيل پذيري وراهکارهاي کاستن از آن در رود – دره هاي تهران) تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شهرهاي بي دفاع ايران در برابر سيلاب (شاخص ها و معيارهاي سيل پذيري وراهکارهاي کاستن از آن در رود – دره هاي تهران) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شهرهاي بي دفاع ايران در برابر سيلاب (شاخص ها و معيارهاي سيل پذيري وراهکارهاي کاستن از آن در رود – دره هاي تهران) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شهرهاي بي دفاع ايران در برابر سيلاب (شاخص ها و معيارهاي سيل پذيري وراهکارهاي کاستن از آن در رود – دره هاي تهران) تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری

تعداد صفحات: 8

چکیده:

رشد و گسترش شهرهای ایران بالخص کلان شهرها بدون در نظر گرفتن مدیریت پایدار توسعه شهری منجر به آنچنان توسعه ای شده است که به رای العین و با بیان نمونه های مشخص می توان آسیب پذیر شدن آن ها را در مقابل سیلاب های آینده عنوان کر د . میزان دخالت در فضای طبیعی محور رودخانه های فصلی یا غیر فصلی، فصلی کردن رودخانه های دائمی بر اثر جنگل زدایی و کاهش علوفه ی بالا دست در دامنه ی کوه ها، تبدیل رودخانه های دائمی به مسیل های سیلابی خطرناک و سو استفاده از محور های این مسیل ها برای کاربری های مختلف شهری با عنوان محاسبات دوره ی برگشت صد ساله های دوره قدیم؛ مجوزهای غیر اصولی و غیر منطقی را برای محدود کردن مسیرهای آب و تبدیل رودخانه ها به فاضلابه روهای شهری فراهم نموده است و در این میان نگاه به آینده، بدون در نظر گرفتن تغییرات و تحولات اقلیمی در مقیاس جهانی و این کره ی خاکی بوده است. این مقاله قصد دارد ضمن برشمردن شاخص ها و معیارهای سیل پذیری و ذکر نمونه های موردی، راهکارهای کاهش خطرات سیل و عدم آسیب پذیری را از طریق طراحی های رود کناری و احیا محور های رودخانه ای در شهرها با بازگرداندن حیات طبیعی و ضریب اطمینان؛ افزایش دهد و در این زمینه با ارگان های جهانی از جمله سازمان ملل متحد برای کاهش خطرات و راهکارهای بومی و محلی همکاری نماید.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 3:01 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]