دانلود شبيه سازي فرآيند سيلاب زني بيوسورفکتانت رامنوليپيد در ميکرومدل سنگ مخزن نفت به کمک تکنيک هاي


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود شبيه سازي فرآيند سيلاب زني بيوسورفکتانت رامنوليپيد در ميکرومدل سنگ مخزن نفت به کمک تکنيک هاي CFD تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود شبيه سازي فرآيند سيلاب زني بيوسورفکتانت رامنوليپيد در ميکرومدل سنگ مخزن نفت به کمک تکنيک هاي CFD تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود شبيه سازي فرآيند سيلاب زني بيوسورفکتانت رامنوليپيد در ميکرومدل سنگ مخزن نفت به کمک تکنيک هاي CFD تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود شبيه سازي فرآيند سيلاب زني بيوسورفکتانت رامنوليپيد در ميکرومدل سنگ مخزن نفت به کمک تکنيک هاي CFD تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي تجهيزات و مواد آزمايشگاهي صنعت نفت ايران

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این مقاله شبیه سازی CFD میکرومدل دو بعدی سنگ مخزن انجام شده است . به منظور سادهسازی تحلیل شبیه سازی، یک الگوی با ساختار همگن مورد مطالعه قرار گرفت. شبیه سازی با استفاده از نرم افزار تجاری ANSYS Fluent v.15 انجام شد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر بیوسورفکتانت بر فرایند ازدیاد برداشت نفت صورت گرفته است. فاز اولیه در دامنه محاسباتی نفت سنگین بوده در یکی از شبیه سازی ها فاز تزریقی محلول نمک و در شبیه سازی دیگر محلول حاوی بیوسورفکتانت است. به منظور شبیه سازی سیستم دوفازی آبی-نفتی و ردیابی فصل مشترک بین دوفاز، مدل VOF با فرمولاسیون صریح، با فرض جریان آرام و بصورت گذرا اعمال شد. ترمهای مقدار بازیابی نفت، زمان عبور و حجم عبور با داده های آزمایشگاهی دردسترس اعتبارسنجی شدندکه توافق خوبی با مقادیر تجربی نشان دادند. همچنین اختلافات بین دو روش مدلینگ آزمایشگاهی و شبیه سازی CFD مورد بحث قرار گرفت. بر این اساس قابلیت CFD درپیش بینی فرآیندهای ازدیاد نفت نشان داده شد که می تواند برای فرآیندهای واقعی و مدل های سه بعدی نیز اعمال شود. همچنین نتایج نشان دادند که با استفاده از سورفکتانت موجب افزایش بازیابی نفت می شود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 111 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 4:01 ] [ علی ]

[ ]

دانلود بررسي ميزان هيدروکربنهاي آروماتيک چند حلقوي PAHs در رسوبات فصل پس مانسون چابهاردر عمان تحت pd


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي ميزان هيدروکربنهاي آروماتيک چند حلقوي PAHs در رسوبات فصل پس مانسون چابهاردر عمان تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي ميزان هيدروکربنهاي آروماتيک چند حلقوي PAHs در رسوبات فصل پس مانسون چابهاردر عمان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي ميزان هيدروکربنهاي آروماتيک چند حلقوي PAHs در رسوبات فصل پس مانسون چابهاردر عمان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي ميزان هيدروکربنهاي آروماتيک چند حلقوي PAHs در رسوبات فصل پس مانسون چابهاردر عمان تحت pdf :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمين همايش صنايع دريايي

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

هیدروکربن های آروماتیک حلقویPAHs از مهم ترین آلاینده های زیست محیطی میباشند که از منابع مختلفی وارد محیط زیست می شونددر این مطالعه غلظت 16 ترکیب هیدروکربن آروماتیک حلقوی PAHs در رسوبات فصل پس مانسون دریای عمان اندازه گیری شد. نمونه برداری از رسوبات سطحی پزم، رمین، کنارک، تیس وآب شیرین کن ودهانه خلیج با استفاده از گرب ون وین صورت گرفت. اندازه گیری این ترکیبات با استفاده از دستگاهHPLC کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا) مجهز به دتکتور فلورسانس و UV انجام شد. نتایج حاصله نشان داد که غلظت کلPAH ها در رسوبات ایستگاه های مختلف عمان از3/5تا55/5 نانوگرم بر گرم وزن خشک رسوب متغیر بود. کمترین غلظت کل PAHها مربوط به منطقه تیس 1 و بیشترین غلظت کلPAH ها مربوط به منطقه رمین 2 می باشد. در این نتایج نشان داده شد که کمترین مقدار غلظت 0.26 نانوگرم بر گرم مربوط به ترکیبcrysen در مناطق آب شیرین کن و دهانه خلیج و پزم 1 و بیشترین مقدار غلظت مربوط به ترکیبfluranthene در منطقه آب شیرین کن می باشد. مقایسه غلظت PAH ها در رسوبات عمان با سایر نقاط دنیا نشان داد که رسوبات این منطقه دارای آلودگی کم با منشا پیرولیتیک (منبع فسیلی) است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 60 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 3:59 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله ارزيابي روابط ژنتيکي ارقام توت فرنگي ايران با استفاده از نشانگر ISSR تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزيابي روابط ژنتيکي ارقام توت فرنگي ايران با استفاده از نشانگر ISSR تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزيابي روابط ژنتيکي ارقام توت فرنگي ايران با استفاده از نشانگر ISSR تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزيابي روابط ژنتيکي ارقام توت فرنگي ايران با استفاده از نشانگر ISSR تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزيابي روابط ژنتيکي ارقام توت فرنگي ايران با استفاده از نشانگر ISSR تحت pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

یکی از خاستگاههای مهم رویش و تنوع توت فرنگی و سگا در نوار ساحلی و شمال ایران بوده، ولی متاسفانه اطلاعات اندکی از طبقه بندی، خصوصیات مرفولوژی، فیزیکوشیمیایی و ژنتیکی آنها در دسترس می باشد. به این منظور 16 ژنوتیپ توت فرنگی شامل در این تحقیق 11 نمونه وحی، 4 واریته محلی و 2 رقم تجاری با استفاده از تعداد 25 آغازگر ISSR مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. در مجموع از 280 باند تولید شده، 204 باند چندشکل بودند. تعداد باندهای تولید شده توسط هر آغازگر نیز از 6 الی 24 عدد متغیر بوده، که میانگین 17/5 باند بازای هر نشانگر برآورد گردید. بیشترین فاصله ژنتیکی شناسایی شده در این مطالعه مربوط به ژنوتیپهای بابل و لاهیجان با ضریب تشابه 0/08 بود. تجزیه خوشه ای بر اساس ضریب تشابه جاکارد با استفاده از گروه بندی UPGMA این ژنوتیپها را به 5 گروه تقسیم نمود هر چند که دندروگرام حاصله با خاستگاه جغرافیایی نمونه ها تطابقی ندارد. نتایج این تحقیق حاکی از میزان بالای فواصل ژنتیکی در ژنوتیپهای جمع آوری شده بوده که احتمالاً بازتابی از زمینه ژنتیکی متنوع آنها می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 62 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 3:57 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله رابطه تصوير بدني و کمالگرايي با احساس تنهايي دانش آموزان دبيرستاني شهرستان مرودشت تحت


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رابطه تصوير بدني و کمالگرايي با احساس تنهايي دانش آموزان دبيرستاني شهرستان مرودشت تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رابطه تصوير بدني و کمالگرايي با احساس تنهايي دانش آموزان دبيرستاني شهرستان مرودشت تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رابطه تصوير بدني و کمالگرايي با احساس تنهايي دانش آموزان دبيرستاني شهرستان مرودشت تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رابطه تصوير بدني و کمالگرايي با احساس تنهايي دانش آموزان دبيرستاني شهرستان مرودشت تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
تعداد صفحات: 11
چکیده:
هدف از این پژوهش تبیین رابطه بین تصویر بدنی و کمال گرایی با احساس تنهایی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس شهر مرودشت بوده است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس مرودشت در سال 93-92 تشکیل می دهند که فراوانی آنها 10700 نفر می باشد. از این تعداد 170 نفر به عنوان نمونه آماری از طریق شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامههای تصویر بدنی، کمال گرایی و احساس تنهایی استفاده گردید وجهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج بیان می دارد: بین تصویر بدنی و کمال گراییمنفی با احساس تنهایی ابطهی معنادار وجود دارد. و تصویر بدنی می تواند احساس تنهایی را پیشبینی نمایند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 19 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 3:55 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله تاثير موقعيت جغرافيايي شهرهاي مرزي بر سلامت اداري (مطالعه موردي: ادارات دولتي در منطقه


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثير موقعيت جغرافيايي شهرهاي مرزي بر سلامت اداري (مطالعه موردي: ادارات دولتي در منطقه سيستان) تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثير موقعيت جغرافيايي شهرهاي مرزي بر سلامت اداري (مطالعه موردي: ادارات دولتي در منطقه سيستان) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثير موقعيت جغرافيايي شهرهاي مرزي بر سلامت اداري (مطالعه موردي: ادارات دولتي در منطقه سيستان) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثير موقعيت جغرافيايي شهرهاي مرزي بر سلامت اداري (مطالعه موردي: ادارات دولتي در منطقه سيستان) تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
تعداد صفحات: 12
چکیده:
داشتن همسایگانی مانند افغانستان و پاکستان که از نظر توسعه یافتگی در جهان رتبه های آخر را دارند مشکلات بسیاری به مناطق مرزیا یران به ویژه استان سیستان و بلوچستان وارد کرده است در جوامعی که ساختار سیاسی به صورت تمرکزگرا می باشد و قدرت دولت در همه بخش ها ریشه دوانیده است به گونه ای که انجام هر امری از امور مردم تنها با عبور از مجرای دولت امکان پذیر می شود و سرنخ انجام همه امور به دست دولت و کارکنان دولت است به طورطبیعی میزان برخورد ارباب رجوع با دستگاه های دولتی افزایش یافته و همین افزایش تقاضا از طرف مردم و کمبود منابع و امکانات از سوی دولت زمینه بروز فساد اداری را افزایش می دهد در این پژوهش سعی شده تا با تحلیل تاثیر عوامل محیطی – جغرافیایی نقش و تاثیر آن را در سلامت اداری شهرهای مرزی بررسی گردد بدین منظور در این پژوهش فاکتورهای سلامت اداری از قبیل (نظارت و ارزیابی، بازیفات دارایی ها، قاننگذاری ضد فساد، ارتقاء آگاهی، نهادسازی) با استفاده از اطلاعات پرسشنامه و مدل TOPSIS در بین کارشناسان اداریم ورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفتند نتایج مطالعات حاکی از نامناسب بودن وضع شاخص های سلامت اداری در ادارات مورد مطالعه است و در واقع هر چه از مرکز تمرکز و پارکندگی ادارات دولتی در شهر های منطقه سیتان دورتر به همان میزان نیز میزان نظارت و ارزیابی ها کاهش و احتمال فساد اداری نیز افزایش پیدا می کند که این امر ضرورت توجه به رویکرد حکمروایی خوب شهری را به عنوان کم هزینه ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت نظام پیچیده و چند سطحی شهر ها مطرح کرده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 16 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 3:53 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله امکان سنجي هويت بخشي اجتماعي به کالبد شهري محلات تهران بر اساس اصول معماري زمينه گرا ن


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله امکان سنجي هويت بخشي اجتماعي به کالبد شهري محلات تهران بر اساس اصول معماري زمينه گرا نمونه موردي:محله سنگلج محدوده شمالي پارک شهر تهران تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله امکان سنجي هويت بخشي اجتماعي به کالبد شهري محلات تهران بر اساس اصول معماري زمينه گرا نمونه موردي:محله سنگلج محدوده شمالي پارک شهر تهران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله امکان سنجي هويت بخشي اجتماعي به کالبد شهري محلات تهران بر اساس اصول معماري زمينه گرا نمونه موردي:محله سنگلج محدوده شمالي پارک شهر تهران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله امکان سنجي هويت بخشي اجتماعي به کالبد شهري محلات تهران بر اساس اصول معماري زمينه گرا نمونه موردي:محله سنگلج محدوده شمالي پارک شهر تهران تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 10
چکیده:
محلات شهری نقش اساسی درحیات و زوال شهرها ایفا می کنند و کالبد محلات نیز ازحس تعلق ساکنین به محله جان میگیرد علاوه براین حس هویت و تعلق اجتماعی درمحلات شهری به عنوان ضرورتی انکارناپذیر درسرزندگی و بقای آنها تلقی میشود امروزه ویژگیهای کالبدی محلات تهران به گونه ای نمود پیدا کرده که به نظر می رسد بابحران کم رنگ شدن تعاملات اجتماعی و به دنبال آن کاهش حس تعلق ساکنین مواجه هستیم دراین خصوص نقش عدم توجه به زمینه درشکل گیری محلات به عنوان یکی ازعوامل ایجادچنین چالشی تامل برانگیز است تحقیق حاضر تلاشی است برای امکان سنهجی هویت بخشی اجتماعی به کالبدشهری محلات تهران براساس اصول معماری زمینه گرا و به عنوان نمونه محله سنگلج واقع درمحدوده شمالی پارک شهر انتخاب گردیده است این تحقیق به روش همبستگی انجام پذیرفته و جامعه اماری آن را افراد تحصیل کرده محله سنگلج بافراوانی 380نفر تشکیل میدهد همچنین پایایی و روایی پرسشنامه بااستفاده ازروش اعتبارمحتوایی صورت گرفته است و دربررسی تحلیل و ازمون فرضیات پژوهش ازنرم افزار SPSS استفاده شدها ست نتیجه پژوهش حاکی ازآن است که ازبین ابعادچهارگانه معماری زمینه گرا شامل بعدکالبدی بعدتاریخی بعداجتماعی ـ فرهنگی و بعداقلیمی متغیر زمینه اجتماعی ـ فرهنگی بیشترین تاثیر را بررابطه بین زمینه گرای یو هویت اجتماعی دارا می باشد براساس این رابطه پیشنهاداتی درراستای هویت بخشی اجتماعی نیز ارایه گردیده است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 17 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 3:51 ] [ علی ]

[ ]

دانلود برآورد ميزان آلاينده هاي ناشي از تردد وسايل نقليه عمومي درون شهري و مقايسه با شبکه مترو (مطال


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود برآورد ميزان آلاينده هاي ناشي از تردد وسايل نقليه عمومي درون شهري و مقايسه با شبکه مترو (مطالعه موردي: شهرستان يزد) تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود برآورد ميزان آلاينده هاي ناشي از تردد وسايل نقليه عمومي درون شهري و مقايسه با شبکه مترو (مطالعه موردي: شهرستان يزد) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود برآورد ميزان آلاينده هاي ناشي از تردد وسايل نقليه عمومي درون شهري و مقايسه با شبکه مترو (مطالعه موردي: شهرستان يزد) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود برآورد ميزان آلاينده هاي ناشي از تردد وسايل نقليه عمومي درون شهري و مقايسه با شبکه مترو (مطالعه موردي: شهرستان يزد) تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي بهداشت محيط، سلامت و محيط زيست پايدار

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مقدمه: با افزایش جمعیت شهرها و نیاز مردم به استفاده از وسایل حمل و نقل، وجود یک سیستم حمل و نقل عمومی مطمئن، کارا، تمیز، اقتصادی و با کمترین اثر مخرب زیست محیطی ضروری به نظر می رسد. هدف از این تحقیق، برآورد آلودگی هوای ناشی از تردد وسایل حمل و نقل عمومی درون شهری در شهرستان یزد می باشد. روش بررسی: در این مطالعه ابتدا داده های اولیه با مراجعه سازمانی و سپس با مراجعات میدانی در بین رانندگان جمع آوری گردیده و داده ها با استفاده از نرم افزار Excel، جهت محاسبه و برآورد نتایج تحقیق، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تردد وسایل نقلیه عمومی در شهرستان یزد باعث انتشار سالانه 306 تن ذرات معلق، 730 تن هیدروکربن، 1414 تن مونواکسید کربن، 68934 تن دی اکسید کربن، 389 تن دی اکسید گوگرد، 4 تن تری اکسید گوگرد و 666 تن مونواکسید نیتروژن می شود. بر اساس نتایج حاصله از این تحقیق بیشترین آلاینده تولید شده ناشی از تردد وسایل حمل و نقل عمومی در شهرستان یزد (CO(2 و کمترین آلاینده (SO(3 می باشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، حمل و نقل ریلی به دلیل استفاده از نیروی برق و عدم استفاده از سوخت های فسیلی، راهکاری مناسب در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار، بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش سطح آلودگی هوا پیشنهاد شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 20 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 3:49 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله نهادينه کردن فرهنگ حفاظت از محيط زيست با تاکيد برآموزش همگاني و آموزه هاي اسلامي تحت p


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نهادينه کردن فرهنگ حفاظت از محيط زيست با تاکيد برآموزش همگاني و آموزه هاي اسلامي تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نهادينه کردن فرهنگ حفاظت از محيط زيست با تاکيد برآموزش همگاني و آموزه هاي اسلامي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نهادينه کردن فرهنگ حفاظت از محيط زيست با تاکيد برآموزش همگاني و آموزه هاي اسلامي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نهادينه کردن فرهنگ حفاظت از محيط زيست با تاکيد برآموزش همگاني و آموزه هاي اسلامي تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
تعداد صفحات: 13
چکیده:
آموزشِ نگهداشت و پاسداشت زیست بوم،از آموزش های پایه ای شهروندی به حساب می آید و در جهان کنونی به شدت مورد توجه فرادستان محیط زیستی و آموزشی قرار دارد. در برنامه های وابسته به پرورش شهروند،درسها،کتاب ها و درونمایه های آموزشی به گونه ی فزاینده ای به نگهداشت محیط زیست می پردازند . آموزش همگانی، ،فرهنگ سازی و بخصوص مذهب نقش اصلی در نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از زیست محیط دارد. با توجه بهاسلامی بودن کشورمان و اهمیت اسلام و آموزه های اسلامی و نیز سیره امامان معصوم (ع) از نگاه مردم در فکر و عمل و جایگاه رفیع و ارزشمند علمای دین و فقها و مراجع معظم درنزد مردم ،بنظر می رسد می توان از این ذخیره بزرگ برای فرهنگ سازی جهت محافظت از محیط زیست بهره جست .در این مقاله، به اهمیت و جایگاه محیطزیست در اسلام اشاره شده و سپس به نقش و اهمیت آموزش(مدرسه،دانشگاه،مساجد،رسانه) در فرهنگ سازی اشاره ونتایج حاصل ، در قالب پیشنهاداتی ارایه می گردد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 15 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 3:46 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله احياگري ايمان الهي و حيات مومنانه، زمينه ساز و راه برد دولت مهدوي تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله احياگري ايمان الهي و حيات مومنانه، زمينه ساز و راه برد دولت مهدوي تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله احياگري ايمان الهي و حيات مومنانه، زمينه ساز و راه برد دولت مهدوي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله احياگري ايمان الهي و حيات مومنانه، زمينه ساز و راه برد دولت مهدوي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله احياگري ايمان الهي و حيات مومنانه، زمينه ساز و راه برد دولت مهدوي تحت pdf :

دانلود مقاله احياگري ايمان الهي و حيات مومنانه، زمينه ساز و راه برد دولت مهدوي تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1388 در مشرق موعود از صفحه 101 تا 116 منتشر شده است.
نام: احیاگری ایمان الهی و حیات مومنانه، زمینه ساز و راه برد دولت مهدوی
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت مهدوی
مقاله ایمان الهی
مقاله امنیت
مقاله حیات طیبه
مقاله احیاگری
مقاله زمینه سازی
مقاله راه برد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
راه برد احیاگری ایمان الهی و حیات مومنانه و توحیدی و ترویج و تقویت آن، جایگاهی اساسی و محوری در زمینه سازی ظهور و تداوم دولت مهدوی دارد و زیربنای دیگر راه بردها و دست آوردها مانند امنیت فراگیر و همه جانبه در دولت مهدوی است، هم چنان که ایمان یا امنیت معنوی، در آموزه های قرآنی و روایی، سرچشمه و مبنای اصلی تحقق حیات طیبه و ایمن و همه عطایای الهی است.
بسترسازی حیات معنوی طیبه و حسنه برای تربیت و تهذیب افراد چه در حوزه رفتارهای فردی و چه اجتماعی و دور کردن آنان از حیات سیئه و غیرایمانی، اصلی ترین سازوکار جامعه آرمانی و موعود اسلامی یا همان حیات طیبه است و نظام های زمینه ساز و منتظران باید بکوشند با تشویق حیات مومنانه و پشتیبانی از مومنان و تقابل با دشمنان جبهه ایمان، زمینه ساز عصر ظهور گردند. بدیهی است با ظهور مهدی موعود، این راه برد با قوت و اتقان کامل در جامعه اجرا خواهد شد و زمینه ورود سرشار از عافیت و سلامت و ایمن از عذاب مومنان به زندگی آن جهانی و اخروی فراهم خواهد گردید.
در نتیجه، احیاگری ایمان الهی و حیات مومنانه، اصلی ترین عامل زمینه ساز و راه برد تحقق امنیت و حیات طیبه موعود و دولت مهدوی است و تحقق این نعمت و برکت الهی و تکمیل و تتمیم نبوت و امامت و رسالت های معصومان، به لطف وجود و ظهور حضرت مهدی صورت خواهد گرفت.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 20 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 3:44 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله Multiدرperiod efficiency analysis in data envelopment analysis تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Multiدرperiod efficiency analysis in data envelopment analysis تحت pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Multiدرperiod efficiency analysis in data envelopment analysis تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Multiدرperiod efficiency analysis in data envelopment analysis تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Multiدرperiod efficiency analysis in data envelopment analysis تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: 3

چکیده:

This paper discusses the problem of multi-period data envelopment analysis (DEA). We consider the performance of a production unit in the course of T periods. The proposed DEA models not only measure the efficiency across all periods, but also they provide the efficiency measures for each of the periods. The applicability of the models developed is illustrated in the context of the analysis of gas companies performance


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 15 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 3:42 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]