دانلود مقاله بررسي تاثيرمکانيزم هاي حاکميت شرکتي بر ساختار سرمايه شرکت ها تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تاثيرمکانيزم هاي حاکميت شرکتي بر ساختار سرمايه شرکت ها تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تاثيرمکانيزم هاي حاکميت شرکتي بر ساختار سرمايه شرکت ها تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تاثيرمکانيزم هاي حاکميت شرکتي بر ساختار سرمايه شرکت ها تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تاثيرمکانيزم هاي حاکميت شرکتي بر ساختار سرمايه شرکت ها تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
تعداد صفحات: 12
چکیده:
امروزه واژه حاکمیت (راهبری) شرکتی یک مفهوم مورد توجه و در حال تکوین در دنیای کسب و کار است . حاکمیت شرکتی مجموعه ای از فرآیندهایی است که کاهش خطر پذیری نمایندگی را از طریق افزایش نظارت بر اقدامات مدیران، محدود نمودن رفتار سوداگرانه آنها و بهبود کیفیت اطلاعات انتشار یافته شرکت ها مد نظر دارد.از طرفی حاکمیت شرکتی یکی از ساز و کارهای اصلی در کاهش هزینه های نمایندگی است و مکانیزم های حاکمیت شرکتی خوب بر بهتر شدن عملکرد و افزایش ارزش شرکت ها تاثیر گذار می باشد. هدف مالکان شرکت ها حداکثر سازی ثروت است و برای رسیدن به این هدف بر کار مدیران و نمایندگان خود نظارت می کنند تا از روش هایی در تامین مالی استفاده نمایند که آنها را به هدف نهایی رسیدن به حداکثر ثروت نزدیکتر کند.بنابر این در این تحقیق به بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. اندازه هیئت مدیره، سرمایه گذاران نهادی، مالکیت دولتی و نوع حسابرسی از جمله مکانیزم های حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده در این پژوهش هستند. بدین منظور تعداد 66 شرکت در طی سال های 1386 الی 1390 (دوره زمانی 5 ساله) با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که از بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی، مکانیزم مالکیت دولتی ارتباط معناداری با ساختار سرمایه دارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 20 ]

[ پنجشنبه 26 اسفند 1395 ] 20:10 ] [ علی ]

[ ]

دانلود رويکردهاي موثر بر امنيت غذايي در جوامع بين المللي تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود رويکردهاي موثر بر امنيت غذايي در جوامع بين المللي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رويکردهاي موثر بر امنيت غذايي در جوامع بين المللي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود رويکردهاي موثر بر امنيت غذايي در جوامع بين المللي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود رويکردهاي موثر بر امنيت غذايي در جوامع بين المللي تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي انجمن‌هاي علمي دانشجويي رشته‌هاي کشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

امنیت غذایی همواره به عنوان یکی ازمحورهای اساسی توسعه جوامع بشری مورد تاکید برنامه ریزان و سیاست گذاران کشورهای مختلف جهان بوده است. مفهوم امنیت غذایی بسیار گسترده و به وسیله تعامل دامنهای از عوامل بیولوژیکی،اقتصادی،اجتماعی،کشاورزی وفیزیکی تعیین میشود.امنیت غذایی عبارتست ازدسترسی انسانهادرتمامی اوقات به غذای کافی برای برخورداری ازیک زندگی سالم وفعال. ازطرف دیگردستیابی به امنیت غذایی پایدار مستلزم توسعه کشاورزی و توسعه روستایی در کشور است.این در حالی است که امنیت غذایی در بین خانوارهای روستایی به عنوان یکی از پایههای توسعه روستایی در معرض مخاطرات زیادی قرار دارد.لذابا توجه به اهمیت موضوع،در مقاله حاضرکه به طریقمطالعات کتابخانهای انجام گردیده سعی شده تاعوامل موثربرامنیت غذایی که به دوگروه کلی: 1. عواملی که باتولید، مصرف وتجارت غذا سرو کار دارند. 2. عواملی اجتماعی واقلیمی از قبیل:جنگ،انقلاب،خشکسالی،سیل وطوفان تقسیم میشوند راموردبررسی قرار دهد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 19 ]

[ پنجشنبه 26 اسفند 1395 ] 20:08 ] [ علی ]

[ ]

دانلود Application of Artificial Neural Networks to Evaluate the Influence of Internal Friction Angl


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود Application of Artificial Neural Networks to Evaluate the Influence of Internal Friction Angle and Over Consolidation Ratio on Coefficient of Earth Pressure at Rest تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود Application of Artificial Neural Networks to Evaluate the Influence of Internal Friction Angle and Over Consolidation Ratio on Coefficient of Earth Pressure at Rest تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود Application of Artificial Neural Networks to Evaluate the Influence of Internal Friction Angle and Over Consolidation Ratio on Coefficient of Earth Pressure at Rest تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود Application of Artificial Neural Networks to Evaluate the Influence of Internal Friction Angle and Over Consolidation Ratio on Coefficient of Earth Pressure at Rest تحت pdf :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

The prediction of coefficient of earth pressure at rest (K0) of soil is of major importance in a wide variety of geotechnical problems. Evaluation of the effect of soil mechanicalproperties, such as internal friction angle ( ), and stress history, such as over consolidation ratio (OCR), on K0 variation looks to be necessary. Numerous investigations have been carried out and many researchers have presented their relationships based on substantial database of soil tests. This study designs an ANN model to predict the coefficient of earth pressure at rest of soil in comparison with a database. Then, the ANN model has been trained and tested with database. By validating the model, accuracy of ANN has been accepted. The sensitivity analysis of model to input variations is the other purpose of this study.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 21 ]

[ پنجشنبه 26 اسفند 1395 ] 20:05 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله بررسي اثر ترکيبي متيل پردنيزولون و کلماستين در جلوگيري از چسبندگي پريتوئن در موش تحت p


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي اثر ترکيبي متيل پردنيزولون و کلماستين در جلوگيري از چسبندگي پريتوئن در موش تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي اثر ترکيبي متيل پردنيزولون و کلماستين در جلوگيري از چسبندگي پريتوئن در موش تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي اثر ترکيبي متيل پردنيزولون و کلماستين در جلوگيري از چسبندگي پريتوئن در موش تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي اثر ترکيبي متيل پردنيزولون و کلماستين در جلوگيري از چسبندگي پريتوئن در موش تحت pdf :

دانلود مقاله بررسي اثر ترکيبي متيل پردنيزولون و کلماستين در جلوگيري از چسبندگي پريتوئن در موش تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در نشریه جراحی ایران از صفحه 9 تا 15 منتشر شده است.
نام: بررسی اثر ترکیبی متیل پردنیزولون و کلماستین در جلوگیری از چسبندگی پریتوئن در موش
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چسبندگی پریتوئن
مقاله متیل پردنیزولون
مقاله کلماستین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استفاده از کورتیکواستروئید و آنتی هیستامین درکاهش چسبندگی موثر بوده است. هدف از انجام این تحقیق تعیین اثر ترکیبی متیل پردنیزولون وکلماستین در جلوگیری ازتشکیل چسبندگی پریتوئن در موش می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه 40 موش مذکر در دو گروه بیست تایی به صورت تصادفی تقسیم شدند. پس از بی هوش کردن این موش ها جدار شکم باز شده و 10 برش طولی تقریبا 1 سانتیمتر بر روی سطح پریتوئن در سمت راست در دیواره قدامی داده شده و سپس قطعه ای از پریتوئن نیز به ابعاد 2×2 سانتیمتر مربع از سطح قدامی دیواره چپ شکم برداشته شد. در گروه مورد کلماستین با دوز 50µg.kg و متیل پردنیزولون با دوز 40mg.kg داخل پریتوئن تزریق شد و در گروه شاهد به همین میزان نرمال سالین تزریق شد. پس از 20 روز موش ها تحت لاپاراتومی مجدد قرار گرفتند و وجود چسبندگی، تعداد باندهای چسبنده و درجه چسبندگی بر اساس مشاهده مستقیم، در هر گروه مشخص شد. نتایج با آزمون مان ویتنی و آزمون دقیق فیشر آنالیز شد. در این مطالعهP<0.05 معنی دار تلقی شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که تعداد باندهای چشبنده و درجه آنها در گروه مورد کمتر بود. تفاوت ها در درجه و تعداد باندهای چسبنده بین دو گروه و شاهد قابل توجه بود .(P<0.0001) میانگین تعداد باندهای چسبنده داخل شکمی در گروه مورد 06±0222 و در گروه شاهد 38±0439 بود. یک همبستگی قابل توجهی بین تعداد و درجه چسبندگی وجود داشت. کلماستین و پردنیزولون، تعداد و درجه باندهای چسبنده را کم کرد .(P<0.0001)
نتیجه گیری: استفاده از متیل پردنیزولون با دوز 40mg.kg و کلماستین با دوز 50mg.kg به طور ترکیبی و به صورت تزریق داخل صفاقی باعث کاهش معنی دار در تعداد چسبندگی و شدت درجه چسبندگی می شود. می توان به منظور جلوگیری از چسبندگی پریتوئن در جراحی های شکم از ترکیب این دو دارو استفاده کرد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 30 ]

[ شنبه 16 بهمن 1395 ] 7:03 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله تعيين بهترين رقم ذرت باتوجه به شاخص حرارتي CHU درمنطقه گرمسيري داراب تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تعيين بهترين رقم ذرت باتوجه به شاخص حرارتي CHU درمنطقه گرمسيري داراب تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعيين بهترين رقم ذرت باتوجه به شاخص حرارتي CHU درمنطقه گرمسيري داراب تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تعيين بهترين رقم ذرت باتوجه به شاخص حرارتي CHU درمنطقه گرمسيري داراب تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعيين بهترين رقم ذرت باتوجه به شاخص حرارتي CHU درمنطقه گرمسيري داراب تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
تعداد صفحات: 4
چکیده:
ذرت گیاهی روزکوتاه و چهارکربنه می باشد شاخصهای حرارتی درمقایسه با سیستم های مبتنی برتعدادروز دارای قابلیت بالاتری درپیش بینی دقیق سرعت رشدونمو هیبریدهای ذرت می باشد به منظورحصول حداکثر عملکردوحداقل رطوبت دانه زمان برداشت و همچنین باتوجه به مشکل کمبود آب نیاز به استفاده ازارقامی است که نیاز ابیاری کمتری دارند و رطوبت زمان برداشت آنها پایین است می باشد دراین پژوهش 20هیبرید زودرس تا دیررس درچهارتاریخ کاشت 10و20و30تیر و 10 مرداد بصورت ازمایش اسپلیت پلات درقالب طرح بلوک کامل تصادفی باسه تکرار درمنطقه داراب انجام شد درهریک ازتاریخ های کاشت برای هرهیبرید نیاز حرارتی براساس شاخص chu برای رسیدن به مرحله رسیدگی فیزیولوزیکی محصول تعیین شد باتوجه به سه صفت اصلی رسیدن فیزیولوژیک درصد رطوبت زمان برداشت و عملکرددانه و نیاز حرارتی هرهیبرید ارقام OSSK602 ، BC666 ، BC504 و BC404 به عنوان بهترین راقام درمنطقه معرفی شدند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 38 ]

[ شنبه 16 بهمن 1395 ] 7:02 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله اثر اصطکاک و شيارهاي سطحي مهار کننده تغيير شکل در فرايند هيدروفرمينگ لوله بر توزيع ضخا


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر اصطکاک و شيارهاي سطحي مهار کننده تغيير شکل در فرايند هيدروفرمينگ لوله بر توزيع ضخامت قطعه تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر اصطکاک و شيارهاي سطحي مهار کننده تغيير شکل در فرايند هيدروفرمينگ لوله بر توزيع ضخامت قطعه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر اصطکاک و شيارهاي سطحي مهار کننده تغيير شکل در فرايند هيدروفرمينگ لوله بر توزيع ضخامت قطعه تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر اصطکاک و شيارهاي سطحي مهار کننده تغيير شکل در فرايند هيدروفرمينگ لوله بر توزيع ضخامت قطعه تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران

تعداد صفحات: 7

چکیده:

عوامل متعددی در فرایند هیدروفرمینگ لوله تاثیر گذار است. از جمله این عوامل می توان به نیروی محوری، فشارداخلی، هندسه قالب، اصطکاک، فشار مهار کننده تغییر شکل و مسیر بارگذاری اشاره نمود. در این تحقیق اثر شرایط سطحی این مهار کننده ها شامل شیارهایی با مقاطع مثلثی و مربعی شکل در سطح آن و همچنین اثر اصطکاک بین سطح مهار کننده و لوله بر توزیع ضخامت و ارتفاع بیرون زدگی در قطعه لوله ای صلیبی شکل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی نشان می دهد که در صورت استفاده از شیارهایی با سطح مقطع مربع در سطح مهار کننده و یا ضریب اصطکاک خیلی کم بین سطح مهار کننده و قطعه، توزیع ضخامت قطعه بهبود می یابد اما هیچ تاثیری بر ارتفاع برآمدگی و نیروی محوری ندارد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 37 ]

[ شنبه 16 بهمن 1395 ] 7:02 ] [ علی ]

[ ]

دانلود بررسي تأثير محديديت هاي مالي بر رابطه ي بين جريان نقد با نگهداري وجه نقد تحت pdf


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي تأثير محديديت هاي مالي بر رابطه ي بين جريان نقد با نگهداري وجه نقد تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي تأثير محديديت هاي مالي بر رابطه ي بين جريان نقد با نگهداري وجه نقد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي تأثير محديديت هاي مالي بر رابطه ي بين جريان نقد با نگهداري وجه نقد تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي تأثير محديديت هاي مالي بر رابطه ي بين جريان نقد با نگهداري وجه نقد تحت pdf :


نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر محدودیت های مالی بر رابیه بین جریان نقد با نگهداری وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1392- 1386 است برای اندازه گیری محدودیت مالی از شاخص AKZ استفاده شده است نمونه تحقیق شامل 106 شرکت می باشد که از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. قبل از تجزیه و تحلیل داده ها ازمون پایایی متغیرها و آزمون لاجیت جهت برآورد محدودیتهای مالی و سپس ازمون چاو وهاسمن برای تعیین مدل مناسب برای برآورد استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که رابطه بین جریان نقد با نگهداری وجه نقد در شرکتهای دارای محدودیت های مالی مثبت و در شرکتهای فاقد محدودیت مالی منفی است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 38 ]

[ شنبه 16 بهمن 1395 ] 7:01 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله بررسي ترجيح کدوني آيزوفرم هاي مختلف ژن رمز کننده فسفات ترانسپورتر درگياهان مختلف تحت p


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي ترجيح کدوني آيزوفرم هاي مختلف ژن رمز کننده فسفات ترانسپورتر درگياهان مختلف تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي ترجيح کدوني آيزوفرم هاي مختلف ژن رمز کننده فسفات ترانسپورتر درگياهان مختلف تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي ترجيح کدوني آيزوفرم هاي مختلف ژن رمز کننده فسفات ترانسپورتر درگياهان مختلف تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي ترجيح کدوني آيزوفرم هاي مختلف ژن رمز کننده فسفات ترانسپورتر درگياهان مختلف تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات: 4
چکیده:
به منظور مقایسه و بررسی ترجیح کدونی ژن های رمز کننده فعالیت ترانسپورتر (PHO) در گیاهان مختلف توالی 60 آیزوفرم از 8 گیاه مختلف (Glycine max, Hordeum vulgare subsp. vulgare, Oryza sativa Japonica, Populustrichocarpa, Ricinus communis, Sorghum, Triricum aestivum, Vitis vinifera) از پایگاه NCBI تهیه شد و توسط برنامه gene infinity مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که برای اسید آمینه های دارای دو و سه کدون ترجیح، کدونی ترجیح داده شده بود که نوکلئوتید انتهایی آن Tیا C بود. برای اسیدآمینه های چهار کدونی آلانین (Ala)، گلایسین (Gly)، پرولین (Pro) و تیروزین (Thr) بیشترین ترجیح برای کدونی بود که دارای نوکلئوتید انتهایی A یا T بود. برای اسید آمینه های دارای شش کدون، ترجیح کدونی کاملا متفاوت بود اما به طور کلی میزان کدون هایی که انتهای آنها Aیا G بود با هم و آنهایی که به T یا C ختم می شدند، با هم مساوی بود. نتایج تجزیه کلاستر براساس میانگین داده های این 8 گیاه نشان داد که گیاهان سویا و سپیدار از نظر ترجیح کدونی با 76% تشابه در یک خوشه قرار گرفته اند که از این نظر بیشترین تشابه را به خود اختصاص داده اند و انگور با 33% کمترین تشابه را با سایر ارقام داشت. به این ترتیب می توان پیشنهاد کرد که احتمالا ترجیح کدونی یکسان در ژن های رمز کننده فسفات ترانسپورتر در گیاهان مختلف وجود دارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 53 ]

[ شنبه 16 بهمن 1395 ] 7:01 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله اثر نانوسيلور و بنزيل آدنين در افزايش ماندگاري و کيفيت گل هاي بريده آلسترومريا رقم فوج


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر نانوسيلور و بنزيل آدنين در افزايش ماندگاري و کيفيت گل هاي بريده آلسترومريا رقم فوجي تحت pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر نانوسيلور و بنزيل آدنين در افزايش ماندگاري و کيفيت گل هاي بريده آلسترومريا رقم فوجي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر نانوسيلور و بنزيل آدنين در افزايش ماندگاري و کيفيت گل هاي بريده آلسترومريا رقم فوجي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر نانوسيلور و بنزيل آدنين در افزايش ماندگاري و کيفيت گل هاي بريده آلسترومريا رقم فوجي تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: 3

چکیده:

زردی برگ ها بزرگترین مشکل در گل های آلسترومریاست. که به سبب پیری و عدم توازن هورمون های داخلی گیاه اتفاق می افتد. به منظور بررسی اثر هورمون بنزیل آدنین در چهار سطح ( 0 و 10 و 20 و 30 میلی گرم در لیتر) و نانوسیلور در سه سطح ( 0 و 5 و 10 میلی گرم در لیتر) بر روی زردی برگ ها و ماندگاری گل های آلسترومریا، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه زنجان اجرا شد. گل های آلسترومریا با طول 70 سانتی متر داخل محلول های حاوی غلظت های مختلف نانوسیلور قرار گرفتند. سپس بنزیل آدنین در غلظت های مختلف بر روی گل ها محلول پاشی شد. از آب مقطر به عنوان شاهد استفاده گردید. گل ها در شرایط آزمایشگاه در دمای 2±23 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. ماندگاری، کیفیت ظاهری، درصد زردی برگ ها، جذب محلول و میزان تولید اتیلن در طول آزمایش اندازه گیری و از لحاظ آماری تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بنزیل آدنین نسبت به شاهد تاثیر معنی داری ( 5%) در افزایش طول عمر و افزایش کیفیت گل های بریده آلسترومریا دارد. نانوسیلور باغلظت 10 میلی گرم در لیتر به همراه 30 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین بیشترین تاثیر را در کاهش تولید اتیلن در گل های بریده آلسترومریا داشت. میزان زردی برگ ها در غلظت های بالای بنزیل آدنین به طور معنی داری نسبت به شاهد کاهش یافت.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 35 ]

[ شنبه 16 بهمن 1395 ] 7:00 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله Analysis of a Control System over Shared Access CSMA Network with Variable Traffic تحت


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Analysis of a Control System over Shared Access CSMA Network with Variable Traffic تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Analysis of a Control System over Shared Access CSMA Network with Variable Traffic تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Analysis of a Control System over Shared Access CSMA Network with Variable Traffic تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Analysis of a Control System over Shared Access CSMA Network with Variable Traffic تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

Networked control systems (NCS) over a CSMA communication link with Markovian traffic are studied. A practical sampling and transmission policy is considered and the model of system is obtained. Stability and performance of the overall system is analyzed. New classes of NCS can be handled in the achieved framework as it is shown through an example.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 24 ]

[ شنبه 16 بهمن 1395 ] 7:00 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]